Alienware m15 R3 Servisná príručka

Montáž karty WWAN/disku SSD PCIe vo formáte M.2 2230

Prípravné úkony

Ak sa chystáte vymeniť niektorý komponent počítača, pred montážou podľa krokov v príslušnom návode najskôr z počítača odstráňte komponent, ktorý chcete nahradiť.

O tejto úlohe

POZNÁMKA: Tento návod platí pre montáž disku SSD M.2 2230 alebo karty WWAN M.2 2230 do slotu č. 3 na kartu M.2.

Na nasledujúcich obrázkoch je znázornené umiestnenie karty WWAN/disku SSD vo formáte M.2 2230 a vizuálny návod na jej/jeho montáž.

Montáž karty WWAN/disku SSD PCIe vo formáte M.2 2230

Kroky

  1. Zarovnajte drážku na karte WWAN/disku SSD vo formáte M.2 2230 s výčnelkom na slote na kartu M.2 na ľavej vstupno-výstupnej doske.
  2. Zasuňte kartu WWAN/disk SSD vo formáte M.2 2230 do slotu na kartu M.2 na ľavej vstupno-výstupnej doske.
  3. Položte na miesto na kartu WWAN/disk SSD vo formáte M.2 2230 kryt karty M.2 2230 na ochranu pred prehrievaním.
  4. Zarovnajte otvor na skrutku v kryte karty M.2 2230 na ochranu pred prehrievaním s otvorom na skrutku v ľavej vstupno-výstupnej doske.
  5. Zaskrutkujte skrutku (M2 x 2,5), ktorá pripevňuje kartu WWAN/disk SSD vo formáte M.2 2230 a kryt na ochranu pred prehrievaním k ľavej vstupno-výstupnej doske.

Ďalšie kroky

  1. Vložte spodný kryt.
  2. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po servisnom úkone v počítači.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\