Alienware m15 R3 Servisná príručka

Montáž klávesnice

Prípravné úkony

Ak sa chystáte vymeniť niektorý komponent počítača, pred montážou podľa krokov v príslušnom návode najskôr z počítača odstráňte komponent, ktorý chcete nahradiť.

O tejto úlohe

Na nasledujúcich obrázkoch je znázornené umiestnenie klávesnice v počítači a vizuálny návod na jej montáž.

Montáž klávesnice

Montáž klávesnice

Kroky

 1. Položte klávesnicu spolu s káblami na miesto na opierku dlaní.
 2. Zarovnajte otvory na skrutky v klávesnici s otvormi na skrutky v opierke dlaní.
 3. Zaskrutkujte 19 skrutiek (M1,2 x 1,6), ktoré pripevňujú klávesnicu k opierke dlaní.
 4. Položte na klávesnicu konzolu klávesnice.
 5. Zarovnajte otvory na skrutky v konzole klávesnice s otvormi na skrutky v klávesnici a zostave opierky dlaní.
 6. Zaskrutkujte 12 skrutiek (M1,2 x 2,1), ktoré pripevňujú konzolu klávesnice k opierke dlaní.
 7. Prehnite kábel dotykového panela tak, aby spočíval na klávesnici.
 8. Prehnite kábel zostavy tlačidla napájania tak, aby spočíval na klávesnici.
 9. Pripojte k doske radiča klávesnice kábel podsvietenia klávesnice a zaistite poistku.
 10. Pripojte k doske radiča klávesnice kábel dosky radiča klávesnice a zaistite poistku.
 11. Pripojte k doske radiča klávesnice kábel klávesnice a zaistite poistku.

Ďalšie kroky

 1. Namontujte port napájacieho adaptéra.
 2. Postupujte podľa krokov 3 až 24 návodu Montáž systémovej dosky.
 3. Namontujte pravú vstupno-výstupnú dosku.
 4. Namontujte kryt zadnej vstupno-výstupnej dosky.
 5. Namontujte disk SSD M.2 2230. (ak je súčasťou počítača).
 6. Namontujte disk SSD M.2 2280. (ak je súčasťou počítača).
 7. Vložte batériu.
 8. Vložte spodný kryt.
 9. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po servisnom úkone v počítači.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\