Alienware m15 R3 Servisná príručka

Montáž krytu zadnej vstupno-výstupnej dosky

Prípravné úkony

Ak sa chystáte vymeniť niektorý komponent počítača, pred montážou podľa krokov v príslušnom návode najskôr z počítača odstráňte komponent, ktorý chcete nahradiť.

O tejto úlohe

Na nasledujúcich obrázkoch je znázornené umiestnenie krytu zadnej vstupno-výstupnej dosky a vizuálny návod na jeho montáž.

Montáž krytu zadnej vstupno-výstupnej dosky

Montáž krytu zadnej vstupno-výstupnej dosky

Kroky

 1. Pritlačte kryt zadnej vstupno-výstupnej dosky v zostave opierky dlaní a zacvaknite ho na miesto.
  POZNÁMKA: Pred zacvaknutím krytu zadnej vstupno-výstupnej dosky skontrolujte, či nie je pricviknutý kábel osvetlenia Tron a či je na systémovej doske prilepená plastová fólia, inak by ste mohli počítač poškodiť.
 2. Zaskrutkujte dve skrutky (M2,5 x 4), ktoré pripevňujú kryt zadnej vstupno-výstupnej dosky k zostave opierky dlaní.
 3. Zaskrutkujte dve skrutky (M2,5 x 5), ktoré pripevňujú kryt zadnej vstupno-výstupnej dosky k zostave opierky dlaní.
 4. Odlepte a odstráňte plastovú fóliu, ktorá prekrýva systémovú dosku.
 5. Pripojte k systémovej doske kábel osvetlenia Tron.
 6. Položte kábel osvetlenia Tron na miesto na systémovú dosku a prilepte ho k nej.
 7. Prelepte systémovú dosku plastovou fóliou.

Ďalšie kroky

 1. Vložte spodný kryt.
 2. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po servisnom úkone v počítači.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\