Alienware m15 R3 Servisná príručka

Montáž opierky dlaní

Prípravné úkony

Ak sa chystáte vymeniť niektorý komponent počítača, pred montážou podľa krokov v príslušnom návode najskôr z počítača odstráňte komponent, ktorý chcete nahradiť.

O tejto úlohe

Na nasledujúcich obrázkoch je znázornené umiestnenie opierky dlaní v počítači a vizuálny návod na jej montáž.

Montáž opierky dlaní

Kroky

Po montáži opierky dlaní namontujte späť všetky uvedené komponenty.

Ďalšie kroky

 1. Namontujte klávesnicu.
 2. Namontujte zostavu tlačidla napájania.
 3. Namontujte port napájacieho adaptéra.
 4. Postupujte podľa krokov 3 až 24 návodu Montáž systémovej dosky.
 5. Namontujte pravú vstupno-výstupnú dosku.
 6. Namontujte dosku radiča klávesnice.
 7. Namontujte dotykový panel.
 8. Namontujte reproduktory.
 9. Namontujte zostavu obrazovky.
 10. Namontujte kryt zadnej vstupno-výstupnej dosky.
 11. Namontujte disk SSD M.2 2230. (ak je súčasťou počítača).
 12. Namontujte disk SSD M.2 2280. (ak je súčasťou počítača).
 13. Vložte batériu.
 14. Vložte spodný kryt.
 15. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po servisnom úkone v počítači.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\