Alienware m15 R3 Servisná príručka

Montáž portu napájacieho adaptéra

Prípravné úkony

Ak sa chystáte vymeniť niektorý komponent počítača, pred montážou podľa krokov v príslušnom návode najskôr z počítača odstráňte komponent, ktorý chcete nahradiť.

O tejto úlohe

Na nasledujúcich obrázkoch je znázornené umiestnenie portu napájacieho adaptéra v počítači a vizuálny návod na jeho montáž.

Montáž portu napájacieho adaptéra

Kroky

 1. Položte port napájacieho adaptéra do slotu na zostave opierky dlaní.
 2. Prekryte port napájacieho adaptéra konzolou portu napájacieho adaptéra.
 3. Zarovnajte otvory na skrutky na konzole portu napájacieho adaptéra s otvormi na skrutky v zostave opierky dlaní.
 4. Zaskrutkujte dve skrutky (M2 x 3), ktoré pripevňujú konzolu portu napájacieho adaptéra k zostave opierky dlaní.

Ďalšie kroky

 1. Postupujte podľa krokov 3 až 24 návodu Montáž systémovej dosky.
 2. Namontujte pravú vstupno-výstupnú dosku.
 3. Namontujte kryt zadnej vstupno-výstupnej dosky.
 4. Namontujte disk SSD M.2 2230. (ak je súčasťou počítača).
 5. Namontujte disk SSD M.2 2280. (ak je súčasťou počítača).
 6. Vložte batériu.
 7. Vložte spodný kryt.
 8. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po servisnom úkone v počítači.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\