Alienware m15 R3 Servisná príručka

Montáž pravej vstupno-výstupnej dosky

Prípravné úkony

Ak sa chystáte vymeniť niektorý komponent počítača, pred montážou podľa krokov v príslušnom návode najskôr z počítača odstráňte komponent, ktorý chcete nahradiť.

O tejto úlohe

Na nasledujúcich obrázkoch je znázornené umiestnenie pravej vstupno-výstupnej dosky v počítači a vizuálny návod na jej montáž.

Montáž pravej vstupno-výstupnej dosky

Kroky

 1. Pomocou zarovnávacích kolíkov položte pravú vstupno-výstupnú dosku na miesto na zostavu opierky dlaní.
 2. Zaskrutkujte dve skrutky (M2 x 3), ktoré pripevňujú pravú vstupno-výstupnú dosku k zostave opierky dlaní.
 3. Pripojte k príslušnému konektoru na pravej vstupno-výstupnej doske kábel reproduktora.
 4. Pomocou zarovnávacích kolíkov pripojte k pravej vstupno-výstupnej doske a systémovej doske kábel pravej vstupno-výstupnej dosky.
  POZNÁMKA: Pri pripájaní kábla vstupno-výstupnej dosky dajte pozor na polaritu. K systémovej doske musíte pripojiť koniec označený ako MB UMT, inak by ste mohli počítač poškodiť.
 5. Zaskrutkujte dve skrutky (M2 x 3), ktoré pripevňujú kábel pravej vstupno-výstupnej dosky k pravej vstupno-výstupnej doske a systémovej doske.
 6. Prelepte systémovú dosku plastovou fóliou.

Ďalšie kroky

 1. Namontujte disk SSD M.2 2230. (ak bol použitý pravý slot na kartu M.2)
 2. Namontujte disk SSD M.2 2280. (ak bol použitý pravý slot na kartu M.2)
 3. Vložte batériu.
 4. Vložte spodný kryt.
 5. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po servisnom úkone v počítači.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\