Alienware m15 R3 Servisná príručka

Montáž reproduktorov

Prípravné úkony

Ak sa chystáte vymeniť niektorý komponent počítača, pred montážou podľa krokov v príslušnom návode najskôr z počítača odstráňte komponent, ktorý chcete nahradiť.

O tejto úlohe

Na nasledujúcich obrázkoch je znázornené umiestnenie reproduktorov v počítači a vizuálny návod na ich montáž.

Montáž reproduktorov

Kroky

 1. Pomocou zarovnávacích kolíkov umiestnite na zostavu opierky dlaní ľavý reproduktor.
  POZNÁMKA: Zarovnávacie kolíky musíte prestrčiť cez gumové priechodky na ventilátore.
 2. Veďte kábel reproduktora cez vodiace úchytky na zostave opierky dlaní.
 3. Pomocou zarovnávacích kolíkov umiestnite na zostavu opierky dlaní pravý ventilátor.
  POZNÁMKA: Zarovnávacie kolíky musíte prestrčiť cez gumové priechodky na ventilátore.
 4. Pripojte k pravej vstupno-výstupnej doske kábel reproduktora.

Ďalšie kroky

 1. Vložte batériu.
 2. Vložte spodný kryt.
 3. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po servisnom úkone v počítači.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\