Alienware m15 R3 Servisná príručka

Montáž zostavy displeja

Prípravné úkony

Ak sa chystáte vymeniť niektorý komponent počítača, pred montážou podľa krokov v príslušnom návode najskôr z počítača odstráňte komponent, ktorý chcete nahradiť.

O tejto úlohe

Na tomto obrázku je znázornené umiestnenie zostavy obrazovky v počítači, ako aj vizuálny návod na jej montáž.

Montáž zostavy displeja

Montáž zostavy displeja

Kroky

 1. Zostava opierky dlaní musí byť obrátená nahor, teda tak, aby bola navrchu klávesnica.
 2. Položte zostavu obrazovky opatrne na miesto na zostavu opierky dlaní.
  POZNÁMKA: Otvory na skrutky v pántoch obrazovky musia byť zarovno s otvormi na skrutky v zostave opierky dlaní.
 3. Zarovnajte otvory na skrutky na zostave obrazovky s otvormi na skrutky v zostave opierky dlaní.
 4. Zaskrutkujte osem skrutiek (M2,5 x 4), ktoré pripevňujú zostavu obrazovky k zostave opierky dlaní.
 5. Prevlečte cez vodiace úchytky na zostave opierky dlaní tieto káble:
  • video kábel,
  • kábel snímača akcelerometra,
  • kábel snímača Tobii Eye Tracker (voliteľné),
  • Anténne káble
 6. Položte počítač vrchnou stranou nadol.
 7. Pripojte k príslušnému konektoru na systémovej doske kábel snímača Tobii Eye Tracker.
  POZNÁMKA: Tento krok platí iba pre počítače vybavené technológiou Tobii Eye Tracker.
 8. Pripojte k príslušnému konektoru na systémovej doske kábel snímača akcelerometra.
  POZNÁMKA: Pred pripájaním video kábla musí byť pripojený kábel snímača akcelerometra.
 9. Pripojte video kábel ku konektoru na systémovej doske a zaistite ho zatvorením poistky.
 10. Prevlečte cez vodiace úchytky na ľavom ventilátore a systémovej doske anténne káble.
 11. Prilepte lepiacou páskou anténne káble k systémovej doske a ľavému ventilátoru.
 12. Pripojte anténne káble ku karte bezdrôtovej komunikácie.

  V nasledujúcej tabuľke nájdete farebnú schému anténnych káblov pre kartu bezdrôtovej komunikácie podporovanú vaším počítačom.

  Tabuľka 1. Farebná schéma anténnych káblov

  V nasledujúcej tabuľke nájdete farebnú schému anténnych káblov pre kartu bezdrôtovej komunikácie podporovanú vaším počítačom.

  Konektory na karte bezdrôtovej komunikácieFarba anténneho kábla
  Hlavný (biely trojuholník)Biela
  Doplnkový (čierny trojuholník)Čierna
 13. Položte na kartu bezdrôtovej komunikácie konzolu karty bezdrôtovej komunikácie.
 14. Zaskrutkujte skrutku (M2 x 3), ktorá pripevňuje konzolu karty bezdrôtovej komunikácie k ľavej vstupno-výstupnej doske.
 15. Prelepte systémovú dosku plastovou fóliou.

Ďalšie kroky

 1. Namontujte kryt zadnej vstupno-výstupnej dosky.
 2. Vložte spodný kryt.
 3. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po servisnom úkone v počítači.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\