Alienware m15 R3 Servisná príručka

Montáž zostavy tlačidla napájania

Prípravné úkony

Ak sa chystáte vymeniť niektorý komponent počítača, pred montážou podľa krokov v príslušnom návode najskôr z počítača odstráňte komponent, ktorý chcete nahradiť.

O tejto úlohe

Na nasledujúcich obrázkoch je znázornené umiestnenie zostavy tlačidla napájania v počítači a vizuálny návod na jej montáž.

Montáž zostavy tlačidla napájania

Kroky

 1. Položte zostavu tlačidla napájania spolu s káblom na miesto na zostavu opierky dlaní.
 2. Položte na zostavu tlačidla napájania konzolu tlačidla napájania.
 3. Zarovnajte otvory na skrutky na konzole tlačidla napájania s otvormi na skrutky v zostave opierky dlaní.
 4. Zaskrutkujte tri skrutky (M2 x 1,9), ktoré pripevňujú konzolu tlačidla napájania k zostave opierky dlaní.
 5. Prilepte k zostave opierky dlaní kábel zostavy tlačidla napájania.

Ďalšie kroky

 1. Postupujte podľa krokov 3 až 24 návodu Montáž systémovej dosky.
 2. Namontujte pravú vstupno-výstupnú dosku.
 3. Namontujte kryt zadnej vstupno-výstupnej dosky.
 4. Namontujte disk SSD M.2 2230. (ak je súčasťou počítača).
 5. Namontujte disk SSD M.2 2280. (ak je súčasťou počítača).
 6. Vložte batériu.
 7. Vložte spodný kryt.
 8. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po servisnom úkone v počítači.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\