Alienware m15 R3 Servisná príručka

Montáž zostavy ventilátora a chladiča

Prípravné úkony

Ak sa chystáte vymeniť niektorý komponent počítača, pred montážou podľa krokov v príslušnom návode najskôr z počítača odstráňte komponent, ktorý chcete nahradiť.

O tejto úlohe

POZNÁMKA: Ak vymieňate systémovú dosku alebo chladič, použite teplovodivú pastu, ktorá je súčasťou súpravy, aby ste zabezpečili tepelnú vodivosť.

Na nasledujúcich obrázkoch je znázornené umiestnenie zostavy ventilátora a chladiča v počítači, ako aj vizuálny návod na jej montáž.

Montáž zostavy ventilátora a chladiča

Montáž zostavy ventilátora a chladiča

Kroky

 1. Položte zostavu ventilátora a chladiča na miesto na systémovú dosku.
 2. Zarovnajte otvory na skrutky v zostave ventilátora a chladiča s otvormi na skrutky v systémovej doske.
 3. Zaskrutkujte vo vyznačenom poradí (1>2>3>4>5>6>7>8>9>10) 10 skrutiek (M2 x 3), ktoré pripevňujú zostavu ventilátora a chladiča k systémovej doske.
  POZNÁMKA: V závislosti od modelu samostatnej grafickej karty vo vašom počítači môže byť zostava ventilátora a chladiča pripevnená k systémovej doske ôsmimi alebo desiatimi skrutkami.
 4. Obráťte zostavu systémovej dosky naopak.
 5. Pripojte k systémovej doske kábel ľavého a pravého ventilátora.

Ďalšie kroky

 1. Postupujte podľa krokov 3 až 24 návodu Montáž systémovej dosky.
 2. Namontujte pravú vstupno-výstupnú dosku.
 3. Namontujte kryt zadnej vstupno-výstupnej dosky.
 4. Namontujte disk SSD M.2 2230. (ak je súčasťou počítača).
 5. Namontujte disk SSD M.2 2280. (ak je súčasťou počítača).
 6. Vložte batériu.
 7. Vložte spodný kryt.
 8. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po servisnom úkone v počítači.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\