Alienware m15 R3 Servisná príručka

Nastavenie hesla nastavenia systému

Prípravné úkony

Nové systémové heslo alebo heslo správcu môžete vytvoriť len vtedy, ak je stav hesla nastavený na hodnotu Nenastavené.

O tejto úlohe

Ak chcete spustiť program na nastavenie systému počítača, stlačte ihneď po zapnutí alebo reštartovaní systému kláves F12.

Kroky

 1. Na obrazovke Systém BIOS alebo Nastavenie systému vyberte položku Zabezpečenie a stlačte kláves Enter.
  Zobrazí sa obrazovka Zabezpečenie.
 2. Vyberte položku Systémové heslo/heslo správcu a do poľa Zadajte nové heslo zadajte heslo.
  Pri priraďovaní systémového hesla dodržujte nasledujúce pravidlá:
  • Heslo môže obsahovať maximálne 32 znakov.
  • Heslo môže obsahovať čísla 0 – 9.
  • Platné sú len malé písmená, veľké písmená nie sú povolené.
  • Povolené sú tieto špeciálne znaky: medzera, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).
 3. Do poľa Potvrďte nové heslo zadajte heslo, ktoré ste zadali predtým, a kliknite na tlačidlo OK.
 4. Stlačte kláves Esc a následne sa zobrazí správa s upozornením, aby ste uložili zmeny.
 5. Stlačením klávesu Y uložte zmeny.
  Počítač sa reštartuje.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\