Alienware m15 R3 Servisná príručka

Navigačné klávesy

POZNÁMKA: Väčšina zmien, ktoré vykonáte v nástroji System Setup, sa zaznamená, no neprejaví, až kým nereštartujete systém.
Tabuľka 1. Navigačné klávesyV tejto tabuľke uvádzame informácie o navigačných klávesoch vášho systému:
KlávesyNavigácia
Šípka nahorPrejde na predchádzajúce pole.
Šípka nadolPrejde na nasledujúce pole.
EnterVyberie hodnotu vo zvolenom poli (ak je to možné) alebo nasleduje prepojenie v poli.
MedzerníkRozbalí alebo zbalí rozbaľovací zoznam, ak je k dispozícii.
KartaPresunie kurzor do nasledujúcej oblasti.
POZNÁMKA: Len pre štandardný grafický prehliadač.
Kláves EscPrejde na predchádzajúcu stránku, až kým sa nezobrazí hlavná obrazovka. Stlačením klávesu Esc na hlavnej obrazovke sa zobrazí výzva na uloženie všetkých neuložených zmien a reštartovanie systému.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\