Alienware m15 R3 Servisná príručka

Pokročilé

Tabuľka 1. PokročiléV tejto tabuľke sú popísané možnosti ponuky Advanced v programe na nastavenie systému BIOS.
Možnosti Popis
Farba šasi Umožňuje nastaviť farbu šasi počítača.
Jazyk klávesnice Umožňuje nastaviť jazyk klávesnice.
Farba klávesnice Umožňuje nastaviť farbu klávesnice.
Intel SpeedStep

Umožňuje povoliť alebo zakázať režim Intel SpeedStep procesora.

 • Povoliť Intel SpeedStep

Predvolená hodnota: Povolené

Technológia Intel Speed Shift Technology

Umožňuje povoliť alebo zakázať technológiu Intel Speed Shift. Táto možnosť umožňuje operačnému systému automaticky zvoliť vhodný výkon procesora.

 • Povolené

Predvolená hodnota: Povolené

Riadenie hypervlákien

Umožňuje povoliť alebo zakázať používanie hypervlákien.

 • Zakázané
 • Povolené

Predvolená hodnota: Povolené

Integrovaná karta NIC

Umožňuje nakonfigurovať integrovaný radič siete LAN.

Vyberte si niektorú z nasledujúcich možností:

 • Zakázané: integrovaná karta siete LAN je vypnutá a nie je viditeľná pre operačný systém.
 • Povolené: integrovaná karta siete LAN je zapnutá.
 • Povolené s PXE: integrovaná karta LAN je povolená (so spúštaním zo siete).

Predvolená hodnota: Povolené s PXE

Zapnutie po otvorení veka Umožňuje povoliť alebo zakázať zapnutie počítača po otvorení veka obrazovky.

Predvolená hodnota: Povolené

Emulácia portu USB Umožňuje povoliť alebo zakázať funkciu emulácie rozhrania USB. Táto funkcia určuje, ako sa má systém BIOS správať k zariadeniam s rozhraním USB, ak operačný systém nepodporuje zavádzanie z USB. Emulácia USB je počas testu POST vždy povolená.

Predvolená hodnota: Povolené

POZNÁMKA: Ak je táto možnosť zakázaná, nie je možné zavádzanie systému zo žiadneho zariadenia s rozhraním USB (disketová jednotka, pevný disk, pamäťový kľúč).
USB PowerShare

Umožňuje povoliť alebo zakázať funkciu USB PowerShare. Táto možnosť vám umožňuje nabíjať prostredníctvom portu USB s funkciou PowerShare vďaka energii uloženej v batérii externé zariadenia, keď je počítač vypnutý alebo v pohotovostnom režime.

 • Povoliť funkciu USB PowerShare

Predvolená hodnota: Povolené

Podpora prebudenia prostredníctvom USB Umožňuje povoliť alebo zakázať zariadeniam USB, aby prebúdzali počítač z pohotovostného režimu.
 • Povoliť podporu prebudenia prostredníctvom USB

Predvolená hodnota: Zakázané

POZNÁMKA: Ak je funkcia USB PowerShare povolená, zariadenie pripojené k portu USB s funkciou PowerShare nebude môcť prebudiť počítač.
Prevádzka SATA

Umožňuje konfigurovať prevádzkový režim integrovaného radiča disku SATA.

Vyberte si niektorú z nasledujúcich možností:

 • Zakázané: radiče SATA sú skryté
 • AHCI – zbernica SATA je nakonfigurovaná pre režim AHCI.
 • RAID ZAPNUTÉ: zbernica SATA podporuje režim RAID

Predvolená hodnota: RAID zapnuté

Výstrahy adaptéra

Umožňuje povoliť alebo zakázať výstražné hlásenia programu na nastavenie systému BIOS pri pripojení určitého typu napájacích adaptérov.

 • Povoliť výstrahy adaptéra

Predvolená hodnota: Povolené

Správanie funkčných klávesov Umožňuje nastaviť správanie funkčných alebo multimediálnych klávesov ako predvolené správanie funkčných klávesov.

Predvolená hodnota: Funkčný kláves

Stav batérie Zobrazí informácie o stave batérie.
Rozšírenia Intel Software Guard Umožňuje povoliť alebo zakázať nástroj Intel Software Guard Extensions.

Predvolená hodnota: Riadené softvérom

Intel Software Guard Extensions allocated memory size Zobrazuje veľkosť pamäte vyhradenej pre technológiu Intel Software Guard Extensions.
Kamera
Thunderbolt Umožňuje povoliť alebo zakázať podporu technológie Thunderbolt.

Máte tieto možnosti:

 • Povolené
 • Zakázané

Predvolená hodnota: Zakázané

Podpora spúšťania Thunderbolt Umožňuje povoliť alebo zakázať spúšťanie systému z ukladacích zariadení pripojených k portu Thunderbolt.

Predvolená hodnota: Zakázané


Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\