Alienware m15 R3 Servisná príručka

Ponuka jednorazového zavedenia systému

Ak chcete zobraziť ponuku jednorazového zavedenia systému, zapnite počítač a okamžite stlačte kláves F2.
POZNÁMKA: Ak je počítač zapnutý, odporúčame vám vypnúť ho.

Ponuka na jednorazové spustenie systému zobrazí zariadenia, z ktorých je možné spustiť systém, a možnosť diagnostiky. Možnosti ponuky spúšťania systému sú:

  • Vymeniteľná jednotka (ak je k dispozícii)
  • Jednotka STXXXX (ak je k dispozícii)
    POZNÁMKA: XXX označuje číslo jednotky SATA.
  • Optická jednotka (ak je k dispozícii)
  • Pevný disk SATA (ak je k dispozícii)
  • Diagnostika
    POZNÁMKA: Ak zvolíte možnosť Diagnostika, zobrazí sa obrazovka diagnostiky ePSA.

Obrazovka s postupnosťou spúšťania systému zobrazí aj možnosť prístupu k obrazovke programu Nastavenie systému.


Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\