Alienware m15 R3 Servisná príručka

Demontáž pravej vstupno-výstupnej dosky

Prípravné úkony

 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred servisným úkonom v počítači.
 2. Demontujte spodný kryt.
 3. Demontujte batériu.
 4. Demontujte disk SSD M.2 2230. (ak bol použitý pravý slot na kartu M.2)
 5. Demontujte disk SSD M.2 2280. (ak bol použitý pravý slot na kartu M.2)

O tejto úlohe

Na nasledujúcich obrázkoch je znázornené umiestnenie pravej vstupno-výstupnej dosky v počítači a vizuálny návod na jej demontáž.

Demontáž pravej vstupno-výstupnej dosky

Kroky

 1. Odlepte plastovú fóliu, ktorá prekrýva systémovú dosku.
 2. Odpojte od pravej vstupno-výstupnej dosky kábel reproduktora.
 3. Odskrutkujte dve skrutky (M2 x 3), ktoré pripevňujú kábel pravej vstupno-výstupnej dosky k pravej vstupno-výstupnej doske a systémovej doske.
 4. Odstráňte z pravej vstupno-výstupnej dosky a systémovej dosky kábel pravej vstupno-výstupnej dosky.
 5. Odskrutkujte dve skrutky (M2 x 3), ktoré pripevňujú pravú vstupno-výstupnú dosku k zostave opierky dlaní.
 6. Odstráňte pravú vstupno-výstupnú dosku zo zostavy opierky dlaní.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\