Alienware m15 R3 Servisná príručka

Pred servisným úkonom v počítači

O tejto úlohe

POZNÁMKA: Ilustrácie v tomto dokumente na môžu líšiť od vášho počítača v závislosti od vami objednanej konfigurácie.

Kroky

  1. Uložte a zatvorte všetky otvorené súbory a ukončite všetky otvorené aplikácie.
  2. Vypnite počítač. Kliknite na tlačidlo Štart > Obrázok: tlačidlo napájania Napájanie > Vypnúť.
    POZNÁMKA: Ak používate iný operačný systém, pokyny na vypnutie nájdete v dokumentácii k operačnému systému.
  3. Odpojte počítač a všetky pripojené zariadenia z elektrických zásuviek.
  4. Od svojho počítača odpojte všetky pripojené sieťové a periférne zariadenia, ako sú klávesnica, myš a monitor.
    UPOZORNENIE: Ak chcete odpojiť sieťový kábel, najskôr odpojte kábel z počítača a potom ho odpojte zo sieťového zariadenia.
  5. Vyberte všetky pamäťové karty a optické jednotky z počítača, ak sú prítomné.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\