Alienware m15 R3 Servisná príručka

Rozptýlenie zvyškovej statickej elektriny

O tejto úlohe

Zvyšková statická elektrina je malé množstvo statickej elektriny, ktoré ostane v počítači nahromadené aj po vypnutí a vybratí batérie. Nasledujúci postup uvádza pokyny na rozptýlenie zvyškovej statickej elektriny v počítači:

Kroky

  1. Vypnite počítač.
  2. Odpojte od počítača napájací adaptér.
  3. Demontujte spodný kryt.
  4. Odpojte kábel batérie od systémovej dosky.
  5. Rozptýľte statickú elektrinu stlačením a podržaním stlačeného spínača napájania na 15 sekúnd.
  6. Pripojte kábel batérie k systémovej doske.
  7. Vložte spodný kryt.
  8. Pripojte k počítaču napájací adaptér.
  9. Zapnite počítač.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\