Alienware m15 R3 Servisná príručka

Demontáž spodného krytu

Prípravné úkony

  1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred servisným úkonom v počítači.

O tejto úlohe

POZNÁMKA: Pred tým, ako odstránite spodný kryt, uistite sa, že v čítačke kariet microSD v počítači nie je vložená karta microSD.

Na nasledujúcich obrázkoch je znázornené umiestnenie spodného krytu počítača a vizuálny návod na jeho demontáž.

Demontáž spodného krytu

Demontáž spodného krytu

Demontáž spodného krytu

Kroky

  1. Odstráňte dve skrutky (M2 x 5), ktoré pripevňujú spodný kryt k zostave opierky dlaní.
  2. Uvoľnite šesť skrutiek s roznitovaným koncom.
  3. Pomocou plastového páčidla vypáčte spodný kryt: začnite v ľavom dolnom rohu a pokračujte po stranách.
  4. Vysuňte a odstráňte spodný kryt zo zostavy opierky dlaní.
  5. Odpojte kábel batérie od systémovej dosky.
  6. Odlepte pásku, ktorá pripevňuje k batérii kábel batérie.
  7. Stlačte tlačidlo napájania a podržte ho 5 sekúnd, aby ste uzemnili počítač a rozptýlili statickú elektrinu.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\