Alienware m15 R3 Servisná príručka

Montáž spodného krytu

Prípravné úkony

Ak sa chystáte vymeniť niektorý komponent počítača, pred montážou podľa krokov v príslušnom návode najskôr z počítača odstráňte komponent, ktorý chcete nahradiť.

O tejto úlohe

Na nasledujúcich obrázkoch je znázornené umiestnenie spodného krytu počítača a vizuálny návod na jeho montáž.

Montáž spodného krytu

Montáž spodného krytu

Montáž spodného krytu

Kroky

  1. Pripojte kábel batérie k systémovej doske.
  2. Nalepte pásku, ktorá pripevňuje kábel batérie k batérii.
  3. Zasuňte zárezy navrchu spodného krytu pod kryt zadnej vstupno-výstupnej dosky a zacvaknite spodný kryt na miesto na zostavu opierky dlaní.
  4. Utiahnite šesť skrutiek s roznitovaným koncom, ktoré pripevňujú spodný kryt.
  5. Zaskrutkujte dve skrutky (M2 x 5), ktoré pripevňujú spodný kryt k zostave opierky dlaní.

Ďalšie kroky

  1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po servisnom úkone v počítači.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\