Alienware m15 R3 Servisná príručka

Systémové heslo a heslo pre nastavenie

Tabuľka 1. Systémové heslo a heslo pre nastavenieV tejto tabuľke uvádzame popis systémového hesla a hesla nastavenia:
Typ heslaPopis
Systémové hesloHeslo vyžadované na prihlásenie do systému.
Heslo pre nastavenieHeslo, ktoré musíte zadať pre vstup a zmeny nastavení systému BIOS vášho počítača.

Môžete vytvoriť systémové heslo a heslo pre nastavenie pre zabezpečenie vášho počítača.

UPOZORNENIE: Funkcie hesla poskytujú základnú úroveň zabezpečenia údajov vo vašom počítači.
UPOZORNENIE: Ak váš počítač nie je uzamknutý a nie je pod dohľadom, ktokoľvek môže získať prístup k údajom, ktoré v ňom máte uložené.
POZNÁMKA: Funkcia systémového hesla a hesla pre nastavenie je vypnutá.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\