Alienware m15 R3 Servisná príručka

Vymazanie alebo zmena existujúceho hesla systémového nastavenia

Prípravné úkony

Pred pokusom o vymazanie alebo zmenu existujúceho systémového hesla a/alebo hesla na nastavenie sa v programe na nastavenie systému počítača uistite, že pri položke Stav hesla je nastavená možnosť Odomknuté. Ak je pri položke Stav hesla vybratá možnosť Zamknuté, existujúce systémové heslo alebo heslo na nastavenie nie je možné vymazať ani zmeniť.

O tejto úlohe

Ak chcete spustiť program na nastavenie systému počítača, stlačte ihneď po zapnutí alebo reštartovaní systému kláves F12.

Kroky

 1. Na obrazovke Systém BIOS alebo Nastavenie systému vyberte položku Zabezpečenie systému a stlačte kláves Enter.
  Zobrazí sa obrazovka Zabezpečenie systému.
 2. Na obrazovke Zabezpečenie systému skontrolujte, či je pri položke Stav hesla nastavená možnosť Odomknuté.
 3. Vyberte položku Systémové heslo, zmeňte alebo vymažte existujúce systémové heslo a stlačte kláves Enter alebo Tab.
 4. Vyberte položku Systémové heslo, zmeňte alebo vymažte existujúce heslo na nastavenie systému a stlačte kláves Enter alebo Tab.
  POZNÁMKA: Ak zmeníte systémové heslo a/alebo heslo na nastavenie, po zobrazení výzvy ho opätovne zadajte. Ak vymažete systémové heslo a/alebo heslo pre nastavenia, po zobrazení výzvy potvrďte svoje rozhodnutie.
 5. Stlačte kláves Esc a následne sa zobrazí upozornenie, aby ste uložili zmeny.
 6. Stlačením tlačidla Y uložte zmeny a ukončite program System Setup.
  Počítač sa reštartuje.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\