Alienware m15 R3 Servisná príručka

Vymazanie nastavení CMOS

O tejto úlohe

UPOZORNENIE: Vymazaním nastavení CMOS sa vynulujú nastavenia systému BIOS v počítači.

Kroky

  1. Demontujte spodný kryt.
  2. Odpojte kábel batérie od systémovej dosky.
  3. Stlačte tlačidlo napájania a podržte ho 15 sekúnd.
  4. Počkajte minútu.
  5. Pripojte kábel batérie k systémovej doske.
  6. Namontujte späť spodný kryt.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\