Alienware m15 R3 Servisná príručka

Zabezpečenie

Tabuľka 1. ZabezpečenieNasledujúca tabuľka opisuje konfiguráciu zabezpečenia.
Možnosti Popis
Stav odomknutia nastavení Zobrazuje, či je odomknutá možnosť nastavenia systému.
Stav hesla správcu Zobrazí, či je alebo nie je nastavené heslo správcu.

Predvolené nastavenie: Nie je nastavené

Stav hesla systému Zobrazí, či je alebo nie je nastavené heslo systému.

Predvolené nastavenie: Nie je nastavené

Heslo správcu

Umožňuje nastaviť, zmeniť alebo odstrániť heslo správcu (admin).

Položky na nastavenie hesla:

 • Zadať staré heslo:
 • Zadať nové heslo:
 • Potvrdiť nové heslo:

Po zadaní hesla kliknite na OK.

POZNÁMKA: Pri prvom prihlásení je pole „Zadajte staré heslo:“ označené ako „Nezadané“. Preto pri prvom prihlásení je potrebné zadať heslo. Potom heslo môžete zmeniť alebo vymazať.
Systémové heslo

Umožňuje nastaviť, zmeniť alebo odstrániť systémové heslo.

Položky na nastavenie hesla:

 • Zadať staré heslo:
 • Zadať nové heslo:
 • Potvrdiť nové heslo:

Po zadaní hesla kliknite na OK.

POZNÁMKA: Pri prvom prihlásení je pole „Zadajte staré heslo:“ označené ako „Nezadané“. Preto pri prvom prihlásení je potrebné zadať heslo. Potom heslo môžete zmeniť alebo vymazať.
Silné heslo

Umožňuje vynútiť zadávanie iba silných hesiel.

 • Povoliť silné heslo

Táto možnosť nie je štandardne nastavená.

Konfigurácia hesla

Môžete definovať dĺžku svojho hesla. Min = 4, Max = 32

Vynechanie hesla

Umožňuje obísť výzvy na zadanie systémového hesla a hesla interného pevného disku počas reštartu systému.

Vyberte jednu z možností:

 • Zakázané: vždy vyžiadať zadanie systémového hesla a hesla interného pevného disku, ak sú nastavené. Toto je predvolene nastavená možnosť.
 • Vynechať pri reštartovaní: preskočiť výzvy na zadanie hesla pri reštarte (teplý štart).
Zmena hesla

Umožňuje zmeniť systémové heslo, ak je nastavené heslo správcu.

 • Povoliť zmeny hesiel bez oprávnenia správcu

Táto možnosť je v predvolenom nastavení povolená.

Zmeny nastavení inou osobou ako správcom

Umožňuje určiť, či sú povolené zmeny možností nastavenia, keď je nastavené heslo správcu. Pri zakázaní sa možnosti nastavenia uzamknú heslom správcu.

 • Povoliť zmeny vypínača bezdrôtových rozhraní

Táto možnosť nie je štandardne nastavená.

Aktualizácie firmvéru prostredníctvom balíčkov UEFI Capsule

Umožňuje aktualizovať systém BIOS prostredníctvom aktualizačných balíčkov UEFI.

 • Povoliť aktualizácie firmvéru prostredníctvom balíčkov UEFI Capsule

Táto možnosť je v predvolenom nastavení povolená.

Zabezpečenie TPM 2.0

Umožňuje povoliť alebo zakázať modul TPM (Trusted Platform Module) počas spúšťania programu POST.

Máte tieto možnosti:

 • TPM zapnuté – predvolené nastavenie
 • Vymazať
 • Vynechať PPI pre povolené príkazy – predvolené nastavenie
 • Vynechať PPI pre príkaz zakázania
 • Vynechať PPI pre príkazy vymazania
 • Povoliť atestáciu – predvolené nastavenie
 • Povoliť ukladanie kľúčov – predvolené nastavenie
 • SHA-256 – predvolené nastavenie

Vyberte jednu z možností:

 • Zakázané
 • Povolené – predvolené nastavenie
TPM Security

Umožňuje povoliť modul Trusted Platform Module (TPM) počas spúšťania programu POST.

Predvolené nastavenie: táto možnosť nie je predvolene nastavená.

Vynechať PPI pre príkazy vymazania

Umožňuje ovládať rozhranie Physical Presence Interface (PPI) modulu TPM. Keď je toto nastavenie povolené, umožňuje operačnému systému preskočiť výzvy používateľa PPI systému BIOS pri zadávaní príkazu Vyčistiť. Zmeny nastavenia tejto možnosti sa prejavia okamžite.

Computrace (R)

Umožňuje povoliť alebo zakázať voliteľný softvér Computrace.

Máte tieto možnosti:

 • Deaktivovať
 • Zakázať
 • Aktivovať – predvolené nastavenie

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\