Treceți la conținutul principal
 • Plasaţi comenzi rapid şi simplu
 • Vizualizaţi comenzile şi urmăriţi starea transportului
 • Creaţi şi accesaţi o listă cu produsele dvs.
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Dell Latitude E5440 Manualul proprietarului

Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului

Utilizaţi următoarele recomandări privind siguranţa pentru a vă ajuta să protejaţi computerul împotriva deteriorărilor potenţiale şi pentru a vă ajuta să vă asiguraţi siguranţa personală. În lipsa altor recomandări, fiecare procedură inclusă în acest document presupune existenţa următoarelor condiţii:

 • Aţi citit informaţiile privind siguranţa livrate împreună cu computerul.
 • O componentă poate fi remontată sau, dacă este achiziţionată separat, instalată prin efectuarea procedurii de scoatere în ordine inversă.
 • AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi informaţiile privind siguranţa livrate împreună cu computerul. Pentru informaţii suplimentare privind siguranţa şi cele mai bune practici, consultaţi pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările la adresa www.dell.com/regulatory_compliance .
 • ATENŢIE: Numeroase reparaţii pot fi efectuate exclusiv de către un tehnician de service certificat. Trebuie să efectuaţi numai operaţii de depanare şi reparaţii simple conform autorizării din documentaţia produsului dvs. sau conform instrucţiunilor echipei de service şi asistenţă online sau prin telefon. Deteriorarea produsă de operaţiile de service neautorizate de Dell nu este acoperită de garanţia dvs. Citiţi şi respectaţi instrucţiunile de siguranţă furnizate împreună cu produsul.
 • ATENŢIE: Pentru a evita descărcarea electrostatică, conectaţi-vă la împământare utilizând o brăţară antistatică sau atingând periodic o suprafaţă metalică nevopsită, cum ar fi un conector de pe partea din spate a computerului.
 • ATENŢIE: Manevraţi componentele şi plăcile cu atenţie. Nu atingeţi componentele sau contactele de pe o placă. Apucaţi placa de margini sau de suportul de montare metalic. Apucaţi o componentă, cum ar fi un procesor, de margini, nu de pini.
 • ATENŢIE: Când deconectaţi un cablu, trageţi de conector sau de lamela de tragere, nu de cablul propriu-zis. Unele cabluri au conectori cu lamele de blocare; dacă deconectaţi un cablu de acest tip, apăsaţi pe lamelele de blocare înainte de a deconecta cablul. În timp ce îndepărtaţi conectorii, menţineţi-i aliniaţi uniform pentru a evita îndoirea pinilor acestora. De asemenea, înainte de a conecta un cablu, asiguraţi-vă că ambii conectori sunt orientaţi şi aliniaţi corect.
 • NOTĂ: Culoarea computerului dvs. şi anumite componente pot fi diferite faţă de ilustraţiile din acest document.

Pentru a evita deteriorarea computerului, efectuaţi paşii următori înainte de a începe lucrări în interiorul acestuia.

 1. Asiguraţi-vă că suprafaţa de lucru este plană şi curată pentru a preveni zgârierea capacului computerului.
 2. Opriţi computerul (consultaţi secţiunea Oprirea computerului).
 3. În cazul în care computerul este conectat la un dispozitiv de andocare (andocat), cum ar fi baza pentru suporturi media sau bateria de mare capacitate opţională, deconectaţi-l.
  • ATENŢIE: Pentru a deconecta un cablu de reţea, întâi decuplaţi cablul de la computer, apoi decuplaţi-l de la dispozitivul de reţea.
 4. Deconectaţi toate cablurile de reţea de la computer.
 5. Deconectaţi computerul şi toate dispozitivele ataşate de la prizele electrice.
 6. Închideţi ecranul şi întoarceţi computerul cu faţa în jos pe o suprafaţă de lucru plană.
  • NOTĂ: Pentru a preveni deteriorarea plăcii de sistem, trebuie să scoateţi bateria principală înainte de a depana computerul.
 7. Scoateţi bateria principală.
 8. Întoarceţi computerul cu partea superioară orientată în sus.
 9. Deschideţi ecranul.
 10. Apăsaţi pe butonul de alimentare pentru a conecta placa de sistem la împământare.
  • ATENŢIE: Pentru a vă proteja împotriva şocurilor electrice, deconectaţi întotdeauna computerul de la priza electrică înainte de a deschide ecranul.
  • ATENŢIE: Înainte de a atinge vreun obiect din interiorul computerului, conectaţi-vă la împământare atingând o suprafaţă metalică nevopsită, cum ar fi placa metalică de pe partea din spate a computerului. În timp ce lucraţi, atingeţi periodic o suprafaţă metalică nevopsită pentru a disipa electricitatea statică, care poate deteriora componentele interne.
 11. Scoateţi toate cardurile inteligente şi ExpressCard din sloturile aferente.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\