Treceți la conținutul principal
 • Plasaţi comenzi rapid şi simplu
 • Vizualizaţi comenzile şi urmăriţi starea transportului
 • Creaţi şi accesaţi o listă cu produsele dvs.
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Dell Latitude E5440 Manualul proprietarului

Atribuirea unei parole de sistem şi a unei parole de configurare

Puteţi să atribuiţi o parolă de sistem şi/sau parolă de configurare noi sau să modificaţi o parolă de sistem şi/sau de configurare existente numai când opţiunea Password Status (Stare parolă) este Unlocked (Deblocat). Dacă Password Status (Stare parolă) este Locked (Blocat), nu puteţi modifica parola de sistem.

 • NOTĂ: În cazul în care conectorul jumper de parolă este dezactivat, parola de sistem şi cea de configurare existente sunt şterse şi nu trebuie să furnizaţi parola de sistem pentru a vă conecta la computer.
Pentru a accesa funcţia de configurare a sistemului, apăsaţi pe <F2> imediat după o pornire sau o repornire.
 1. În ecranul System BIOS (BIOS sistem) sau System Setup (Configurare sistem), selectaţi System Security (Securitate sistem) şi apăsaţi pe <Enter>. Apare ecranul System Security (Securitate sistem).
 2. În ecranul System Security (Securitate sistem), verificaţi ca opţiunea Password Status (Stare parolă) să fie Unlocked (Deblocat).
 3. Selectaţi System Password (Parolă de sistem), introduceţi parola de sistem şi apăsaţi pe <Enter> sau pe <Tab>. Utilizaţi instrucţiunile următoare pentru a atribui parola de sistem:
  • O parolă poate avea maximum 32 de caractere.
  • Parola poate conţine cifrele de la 0 până la 9.
  • Numai literele mici sunt valide, nu se permit literele mari.
  • Se permit numai următoarele caractere speciale: spaţiu, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).
  Introduceţi din nou parola de sistem când vi se solicită.
 4. Tastaţi parola de sistem introdusă anterior şi faceţi clic pe OK (OK).
 5. Selectaţi Setup Password (Parolă de configurare), tastaţi parola de sistem şi apăsaţi pe <Enter> sau pe <Tab>. Un mesaj vă solicită să tastaţi din nou parola de configurare.
 6. Tastaţi parola de configurare introdusă anterior şi faceţi clic pe OK (OK).
 7. Apăsaţi pe <Esc> şi un mesaj vă solicită să salvaţi modificările.
 8. Apăsaţi pe <Y> pentru a salva modificările. Computerul reporneşte.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\