Treceți la conținutul principal
 • Plasaţi comenzi rapid şi simplu
 • Vizualizaţi comenzile şi urmăriţi starea transportului
 • Creaţi şi accesaţi o listă cu produsele dvs.
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Dell Latitude E5440 Manualul proprietarului

Opţiunile de configurare a sistemului

 • NOTĂ: În funcţie de computer şi de dispozitivele instalate, elementele prezentate în această secţiune pot să apară sau nu.
Tabela 1. General (Generalităţi)
Opţiune Descriere
System Information Această secţiune listează caracteristicile hardware principale ale computerului.
 • System Information (Informaţii de sistem) - afişează BIOS Version (Versiune BIOS), Service Tag (Etichetă de service), Asset Tag (Etichetă de activ), Ownership Tag (Etichetă proprietar), Ownership Date (Data achiziţionării), Manufacture Date (Data fabricaţiei) şi Express Service Code (Cod de service expres).
 • Memory Information (Informaţii memorie) — afişează Memory Installed (Memorie instalată), Memory Available (Memorie disponibilă), Memory Speed (Viteză memorie), Memory Channels Mode (Mod canale de memorie), Memory Technology (Tehnologie memorie), DIMM A Size (Dimensiune DIMM A) şi DIMM B Size (Dimensiune DIMM B).
 • informaţii despre procesor: afişează Processor Type (Tipul procesorului), Core Count (Tactarea nucleului), Processor ID (ID-ul procesorului), Current Clock Speed (Frecvenţa curentă), Minimum Clock Speed (Frecvenţa minimă), Maximum Clock Speed (Frecvenţa maximă), Processor L2 Cache (Memoria cache L2 procesor), Processor L3 Cache (Memoria cache L3 procesor), HT Capable (Capacitatea HT) şi 64-Bit Technology (Tehnologia pe 64 de biţi);
 • Informaţii despre dispozitiv: afişează Primary Hard Drive (Hard disk principal), MiniCard Device (Dispozitiv minicard), ODD Device (Dispozitiv unitate optică), Dock eSATA Device (Dispozitiv andocare eSATA), LOM MAC Address (Adresă LOM MAC), Video Controller (Controler video), Video BIOS Version (Versiune BIOS video), Video Memory (Memorie video), Panel Type (Tip ecran), Native Resolution (Rezoluţie nativă), Audio Controller (Controler audio), Wi-Fi Device (Dispozitiv Wi-Fi), WiGig Device (Dispozitiv WiGig), Cellular Device (Dispozitiv celular), Bluetooth Device (Dispozitiv Bluetooth).
Battery Information Afişeazăstarea bateriei şi tipul adaptorului de c.a. conectat la computer
Boot Sequence Boot Sequence Vă permite să specificaţi ordinea în care computerul încearcă să găsească un sistem de operare. Opţiunile sunt:
 • Diskette Drive
 • Internal HDD
 • USB Storage Device (Dispozitiv de stocare USB);
 • CD/DVD/CD-RW Drive (Unitate CD/DVD/CD-RW);
 • Onboard NIC (Placă de reţea încorporată pe placa de sistem).

Toate opţiunile sunt bifate în mod implicit. Puteţi inclusiv să debifaţi orice opţiune sau să schimbaţi ordinea unităţilor de încărcare a sistemului de operare.

Boot List Option Vă permite să modificaţi opţiunea pentru lista de încărcare.
 • Legacy (Moştenire)
 • UEFI.
Advanced Boot Options Această opţiune vă permite să încărcaţi memoria ROM opţională de generaţie veche. Opţiunea Enable Legacy Option ROMs (Activare memorie ROM opţională de generaţie veche) nu este bifată în mod implicit.
Date/Time Vă permite să modificaţi data şi ora.
Tabela 2. System configuration (Configurarea sistemului)
Opţiune Descriere
Integrated NIC Vă permite să configuraţi controlerul de reţea integrat. Opţiunile sunt:
 • Disabled (Dezactivat);
 • Enabled (Activat).
 • w/PXE activat: Această opţiune este activată implicit.
Parallel Port Vă permite să configuraţi portul paralel de pe staţia de andocare. Opţiunile sunt:
 • Disabled (Dezactivat);
 • AT: Această opţiune este activată în mod implicit.
 • PS2;
 • ECP.
Serial Port Vă permite să configuraţi portul serial integrat. Opţiunile sunt:
 • Disabled (Dezactivat);
 • COM1: Această opţiune este activată în mod implicit.
 • COM2;
 • COM3;
 • COM4.
SATA Operation Vă permite să configuraţi controlerul de hard disk SATA intern. Opţiunile sunt:
 • Disabled (Dezactivat);
 • AHCI.
 • RAID Pornit: Această opţiune este activată în mod implicit.
Drives Permite configurarea unităţilor SATA pe placă. Toate unităţile sunt activate în mod implicit. Opţiunile sunt:
 • SATA-0;
 • SATA-1;
 • SATA-2;
 • SATA-3;
SMART Reporting Acest câmp controlează raportarea sau nu a erorilor hard diskului pentru unităţile integrate în timpul pornirii sistemului. Această tehnologie face parte din specificaţia SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology). În mod implicit, această opţiune este dezactivată.
 • Activare Raportare SMART
USB Configuration Acest câmp configurează controlerul USB integrat. Dacă opţiunea Boot Support (Compatibilitate încărcare) este activată, se permite sistemului să pornească pe orice tip de dispozitive de stocare în masă USB (hard disk, cheie de memorie, floppy).

Dacă portul USB este activat, dispozitivul ataşat la acest port este activat şi disponibil pentru sistemul de operare.

Dacă portul USB este dezactivat, sistemul de operare nu poate vedea niciun dispozitiv ataşat la acest port.

 • Enable Boot Support (Activare compatibilitate pentru pornire);
 • Enable External USB Port (Activare port USB extern);
 • Enable USB3.0 Controller (Activare controler USB3.0)
 • NOTĂ: Tastatura şi mouse-ul USB funcţionează întotdeauna în configuraţia BIOS indiferent de aceste setări.
Audio În acest câmp se activează sau se dezactivează controlerul audio integrat. Opţiunea Enable Audio (Activare audio) este bifată în mod implicit.
Keyboard Illumination Acest câmp vă permite sp alegeşi modul de operare al caracteristicii iluminare tastatură.

Nivelul de luminozitate tastatură poate fi setat de la 25% până la 100%

 • Disabled (Dezactivat).
 • Level is 25% (Nivelul este 25 %)
 • Level is 50% (Nivelul este 50 %)
 • Level is 75% (Nivelul este 75 %)
 • Level is 100% (Nivelul este 100 %): această opţiune este activată în mod implicit.
Unobtrusive Mode Dacă această opţiune este activată şi se apasă pe tastele Fn+B, se dezactivează toate luminile şi sunetele sistemului. Pentru a relua funcţionarea normală, apăsaţi din nou pe Fn+B. Această opţiune este dezactivată în mod implicit.
Miscellaneous Devices Vă permite să activaţi sau să dezactivaţi următoarele dispozitive:
 • Enable Microphone (Activare microfon);
 • Enable Camera (Activare cameră);
 • Activare card Express
 • Enable Hard Drive Free Fall Protection (Activare protecţie hard disk la cădere liberă);
 • Enable Media Card (Activare card de stocare)
 • Disable Media Card (Dezactivare card de stocare)
 • NOTĂ: Toate dispozitivele sunt activate implicit.

Puteţi de asemenea activa sau dezactiva cardul media.

Tabela 3. Video
Opţiune Descriere
LCD Brightness Vă permite să setaţi luminozitatea afişajului în funcţie de sursa de alimentare (baterie sau alimentare de c.a.).
 • NOTĂ: Setarea Video (Video) va fi vizibilă numai atunci când o placă video este instalată în sistem.
Tabela 4. Security (Securitate)
Opţiune Descriere
Admin Password Vă permite să setaţi, să modificaţi sau să ştergeţi parola de administrator (admin).
 • NOTĂ: Puteţi seta parola de admin înainte de setarea sistemului sau a parolei pentru hard disk. Prin ştergerea automată a parolei de admin, se şterge parola sistemului şi parola hard diskului.
 • NOTĂ: Modificările reuşite de parolă sunt aplicate imediat.

Setare implicită: Not set (Nesetat)

System Password Vă permite să setaţi, să modificaţi sau să ştergeţi parola de sistem.
 • NOTĂ: Modificările reuşite de parolă sunt aplicate imediat.

Setare implicită: Not set (Nesetat)

Internal HDD-1 Password Vă permite să setaţi sau să modificaţi hard diskul intern al sistemului.
 • NOTĂ: Modificările reuşite de parolă sunt aplicate imediat.

Setare implicită: Not set (Nesetat)

Strong Password Vă permite să impuneţi opţiunea de a seta întotdeauna parole puternice.

Setare implicită: opţiunea Enable Strong Password (Setare parolă puternică) nu este selectată.

 • NOTĂ: Dacă este activată Parola puternică (Strong Password), parolele de admin şi de sistem trebuie să conţină cel puţin un caracter în majuscule, un caracter în minuscule şi trebuie să fie cel puţin lungă de 8 caractere.
Password Configuration Vă permite să determinaţi lungimea minimă şi cea maximă a parolelor de administrator şi de sistem.
Password Bypass Vă permite să activaţi sau să dezactivaţi permisiunea de ocolire a parolei de sistem şi a parolei pentru hard diskul intern, când sunt setate. Opţiunile sunt:
 • Disabled (Dezactivat);
 • Reboot bypass (Ocolire repornire).

Setare implicită: Disabled (Dezactivat)

Password Change Vă permite să activaţi sau să dezactivaţi permisiunea la parola de sistem şi la cea pentru hard disk când este setată parola de administrator.

Setarea implicită: Allow Non-Admin Password Changes (Se permit modificări de parolă diferite de administrator) este selectată

Non-Admin Setup Changes Vă permite să determinaţi dacă modificările la opţiunile de configurare sunt permise când este setată o parolă de administrator. Dacă este dezactivată, opţiunile de configurare sunt blocate de parola de administrator.
TPM Security Vă permite să activaţi modulul TPM (Trusted Platform Module - Modul pentru platforme de încredere) în timpul secvenţei POST.

Setare implicită: Opţiunea este dezactivată..

Computrace Vă permite să activaţi sau să dezactivaţi software-ul opţional Computrace. Opţiunile sunt:
 • Dezactivare
 • Disable (Dezactivare);
 • Activate (Activare).
 • NOTĂ: Opţiunile Activate (Activare) şi Disable (Dezactivare) vor activa sau dezactiva permanent caracteristica şi nu vor mai fi permise modificări ulterioare.

Deactivate (Inactivare) (setare implicită)

CPU XD Support Vă permite să activaţi modul Execute Disable (Dezactivare execuţie) al procesorului.

Enable CPU XD Support (Activare suport XD CPU) (setare implicită)

OROM Keyboard Access Vă permite să setaţi o opţiune de a accesa ecranele Option ROM Configuration (Configurare OROM - Opţiune ROM) utilizând taste rapide în timpul încărcării. Opţiunile sunt:
 • Enable (Activare);
 • One Time Enable (Activare o singură dată);
 • Disable (Dezactivare);

Setarea implicită: Enable (Activare)

Admin Setup Lockout Vă permite să împiedicaţi utilizatorii să acceseze configurarea când este setată o parolă de administrator.

Setare implicită: opţiunea Blocare configuraţie administrator.

Tabela 5. Secure Boot
Opţiune Descriere
Secure Boot Enable Această opţiune activează sau dezactivează caracteristica Secure Boot (Încărcare securizată).
 • Disable (Dezactivată) (implicit)
 • Enable (Activare);
Expert Key Management Vă permite să manipulați bazele de date pentru cheile de securitate numai dacă sistemul se află în modul particularizat. Opțiunea Enable Custom Mode (Activare mod particularizat) este dezactivată implicit. Opțiunile sunt:
 • PK
 • KEK
 • db
 • dbx
Dacă activați Custom Mode (Mod particularizat), apar opțiunile relevante pentru PK, KEK, db și dbx. Opțiunile sunt:
 • Save to File (Salvare în fișier) - salvează cheia într-un fișier selectat de utilizator
 • Replace from File (Înlocuire din fișier) - înlocuiește cheia curentă cu o cheie dintr-un fișier selectat de utilizator
 • Append from File (Adăugare de la fișier) - adaugă o cheie la baza de date curentă dintr-un fișier selectat de utilizator
 • Delete (Ștergere) - șterge cheia selectată
 • Reset All Keys (Reinițializare totală chei) - reinițializează la setarea implicită
 • Delete All Keys (Ștergere totală chei) - șterge toate cheile
 • NOTĂ: Dacă dezactivați modul particularizat, toate modificările efectuate se vor șterge și cheile se vor restabili la setările implicite.
Tabela 6. Performanţă
Opţiune Descriere
Multi Core Support Acest câmp specifică dacă procesul va avea activate unul sau toate nucleele. Performanţele anumitor aplicaţii se vor îmbunătăţi odată cu nucleele suplimentare. În mod implicit, această opţiune este activată. Vă permite să activaţi sau să dezactivaţi suportul multi-core pentru procesor. Opţiunile sunt:
 • All (Toate)
 • 1
 • 2

Setarea implicită: All (Toate)

Intel SpeedStep Vă permite să activaţi sau să dezactivaţi caracteristica Intel SpeedStep.

Setare implicită: Enable Intel SpeedStep (Activare Intel SpeedStep)

C States Control Vă permite să activaţi sau să dezactivaţi stările de repaus suplimentare ale procesorului.

Setarea implicită: Opţiunea C States este activată.

Intel TurboBoost Vă permite să activaţi sau să dezactivaţi modul Intel TurboBoost al procesorului.

Setare implicită: Enable Intel TurboBoost (Activare Intel TurboBoost)

Hyper-Thread Control Vă permite să activaţi sau să dezactivaţi caracteristica HyperThreading în procesor.

Setare implicită: Enabled (Activat)

Rapid Start Technology Această opţiune poate îmbunătăţi durata de funcţionare a bateriei introducând automat computerul (după o perioadă specificată de utilizator) într-o stare de consum redus de energie atunci când este activat modul de repaus.

Setare implicită: Disabled (Dezactivat)

Tabela 7. Power Management (Gestionarea alimentării)
Opţiune Descriere
AC Behavior Vă permite să activaţi sau să dezactivaţi pornirea automată a computerului la conectarea unui adaptor de c.a.

Setare implicită: opţiunea Activare prin c.a. este selectată.

Auto On Time Vă permite să setaţi ora la care computerul trebuie să pornească automat. Opţiunile sunt:
 • Disabled (Dezactivat) (setare implicită)
 • Every Day (În fiecare zi);
 • Weekdays (În zilele lucrătoare).
 • Selectare zile
USB Wake Support Vă permite să activaţi dispozitive USB pentru a relua sistemul din starea de veghe.
 • NOTĂ: Această caracteristică este funcţională numai dacă adaptorul de alimentare de c.a. este conectat. Dacă adaptorul de alimentare de c.a. este deconectat în timpul stării de veghe, configurarea sistemului va opri alimentarea tuturor porturilor USB pentru a economisi energia bateriei.
 • Enable USB Wake Support (Activare suport reactivare prin USB)
 • Setarea Enable USB Wake Support (Activare suport reactivare prin USB) nu este selectată
Wireless Radio Control Vă permite să activaţi sau să dezactivaţi caracteristica de comutare automată între reţele cu fir şi wireless, fără a depinde de conexiunea fizică.
 • Control radio WLAN
 • Control radio WWAN
 • Setarea Control WLAN radio (Control comunicaţii radio WLAN) sau Control WWAN radio (Control comunicaţii radio WWAN) nu este selectată
Wake on LAN/WLAN Vă permite să activaţi sau să dezactivaţi caracteristica ce porneşte computerul din stare Oprit, la furnizarea unui semnal LAN.
 • Dezactivat: Această opţiune este activată implicit
 • Doar LAN
 • WLAN Only (Numai WLAN);
 • LAN or WLAN (LAN sau WLAN).
 • LAN with PXE Boot (LAN cu iniţializare PXE)
Block Sleep Această opţiune vă permite să blocaţi intrarea în starea de inactivitate (starea S3) în mediul sistemului de operare.

Block Sleep (S3 state) (Blocare repaus (stare S3)) - această opţiune este dezactivată în mod implicit.

Peak Shift Această opţiune vă permite să minimizaţi consumul de c.a. în timpul perioadelor de consum maxim de energie de peste zi. După ce activaţi această opţiune, sistemul se va alimenta exclusiv de la baterie, chiar dacă este ataşat cablul adaptorului de c.a.
Advanced Battery Charge Configuration Această opţiune vă permite să maximizaţi durata de viaţă a bateriei. Dacă activaţi această opţiune, sistemul va utiliza algoritmul de încărcare standard şi alte tehnici pentru a prelungi furata de viaţă a bateriei în timpul orelor în care nu lucraţi..

Disabled (Dezactivat) (setare implicită)

Primary Battery Charge Configuration Vă permite să selectaţi modul de încărcare pentru baterie. Opţiunile sunt:
 • Adaptiv
 • Standard (Standard)
 • ExpressCharge (Încărcare expres): această opţiune este activată în mod implicit.
 • Primarily AC use (Utilizare c.a. în principal)
 • Custom (Particularizat)
Dacă este selectată încărcarea personalizată, puteţi de asemenea configura pornirea încărcare personalizată (Custom Charge Start) şi oprirea încărcare personalizată (Custom Charge Stop).
 • NOTĂ: Este posibil să nu fie disponibile toate modurile de încărcare pentru toate bateriile. Pentru a activa această opţiune, dezactivaţi opţiunea Advanced Battery Charge Configuration (Configurare avansată pentru încărcarea bateriei).
Battery Slice Charge Configuration Vă permite să selectaţi tipul de încărcare pentru baterie. Opţiunile sunt:
 • Standard Charge (Încărcare standard);
 • Încărcare expresă: Această opţiune este activată implicit
 • NOTĂ: Este posibil ca opţiunea ExpressCharge (Încărcare expresă) să nu fie disponibilă pentru toate bateriile. Pentru a activa această opţiune, dezactivaţi opţiunea Advanced Battery Charge Configuration (Configurare avansată pentru încărcarea bateriei).
Intel Smart Connect Technology Dacă această opţiune este activată, se vor detecta periodic conexiunile wireless din apropiere atunci când sistemul este în starea de repaus. Puteţi utiliza această opţiune pentru ca e-mailul sau alte aplicaţii de medii de socializare deschise să se sincronizeze atunci când sistemul intră în starea de repaus.
Tabela 8. POST Behavior
Opţiune Descriere
Adapter Warnings Vă permite să activaţi sau să dezactivaţi mesajele de avertizare din configurarea sistemului (BIOS) când utilizaţi anumite adaptoare de alimentare.

Setarea implicită: Enable Adapter Warnings (Activare avertismente adaptor)

Keypad (Embedded) Vă permite să alegeţi una din două metode de a activa tastatura care este încorporată în tastatura internă.
 • Doar tasta Fn: Această opţiune este activată implicit.
 • Prin Numlock
 • NOTĂ: Opţiunea Keyboard (Embedded) (Tastatură (integrată)) nu este acceptată în cazul modelului Latitude E5540
Mouse/Touchpad Vă permite să definiţi modul în care sistemul gestionează intrarea de mouse şi touchpad. Opţiunile sunt:
 • Serial Mouse (Mouse serial);
 • PS2 Mouse (Mouse PS/2)
 • Toushpad/Mouse PS-2: Această opţiune este activată în mod implicit.
Numlock Enable Vă permite să activaţi opţiunea Numlock la pornirea computerului.

Enable Network (Activare reţea) (setare implicită)

Fn Key Emulation Vă permite să setaţi opţiunea ca tasta <Scroll Lock> să fie utilizată pentru a simula funcţia tastei <Fn>.

Enable Fn Key Emulation (Activare emulare tastă Fn) (setare implicită)

Mebx Hotkey Vă permite să specificaţi dacă funcţia MEBx Hotkey (Tastă rapidă MEBx) trebuie activată la pornirea sistemului

Enable MEBx Hotkey (Activare tastă rapidă MEBx) (setare implicită)

Fastboot Vă permite să acceleraţi procesul de pornire ignorând anumite etape de verificare a compatibilităţii. Opţiunile sunt:
 • Minimal (Minim)
 • Thorough (Complet) (setare implicită)
 • Auto (Automat);
Extended BIOS POST Time Vă permite să creaţi o întârziere suplimentară înaintea pornirii. Opţiunile sunt:
 • 0 seconds (0 secunde)
 • 5 seconds (5 secunde) (setare implicită)
 • 10 seconds (10 secunde)
Tabela 9. Virtualization Support (Compatibilitate virtualizare)
Opţiune Descriere
Virtualization Vă permite să activaţi sau să dezactivaţi tehnologia de virtualizare Intel.

Enable Intel Virtualization Technology (Activare tehnologie de virtualizare Intel) (setare implicită)

VT for Direct I/O Activează sau dezactivează instrumentul VMM (Virtual Machine Monitor - Monitor de maşini virtuale), pentru a utiliza sau nu capacităţile hardware suplimentare oferite de tehnologia de virtualizare Intel® pentru I/O direct

Enable Intel VT for Direct I/O (Activare Intel VT pentru I/O direct) (opţiune activată implicit)

Trusted Execution Această opţiune specifică dacă un instrument MVMM (Measured Virtual Machine Monitor - Monitor măsurat de maşini virtuale) poate utiliza capacităţile hardware suplimentare furnizate de tehnologia Intel Trusted Execution. Opţiunile TPM Virtualization Technology (Tehnologie de virtualizare TPM) şi Virtualization Technology for Direct I/O (Tehnologie de virtualizare pentru I/O direct) trebuie să fie activate pentru a utiliza această caracteristică.

Execuţie acreditată (Trusted Execution) — dezactivată implicit.

Tabela 10. Wireless
Opţiune Descriere
Wireless Switch Vă permite să setaţi dispozitivele wireless care pot fi controlate de switch-ul wireless. Opţiunile sunt:
  Latitude E5440
 • WWAN
 • WLAN
 • WiGig
 • Bluetooth

Toate opţiunile sunt activate implicit.

 
Latitude E5540
 • WLAN
 • WiGig
 • Bluetooth

Toate opţiunile sunt activate implicit.

Wireless Device Enable Vă permite să activaţi sau să dezactivaţi dispozitivele interne wireless.
  Latitude E5440
 • WWAN
 • WLAN/WiGig
 • Bluetooth

Toate opţiunile sunt activate implicit.

 
Latitude E5540
 • WLAN/WiGig
 • Bluetooth

Toate opţiunile sunt activate implicit.

Tabela 11. Maintenance (Întreţinere)
Opţiune Descriere
Service Tag Afişează eticheta de service a computerului.
Asset Tag Vă permite să creaţi o etichetă de activ pentru sistem, dacă nu este setată deja o etichetă de activ. Această opţiune nu este setată în mod implicit.
Tabela 12. System Logs (Jurnale de sistem)
Opţiune Descriere
BIOS Events Vă permite să vizualizaţi şi să ştergeţi evenimentele POST (BIOS) din System Setup (Configurare sistem).
Thermal Events Vă permite să vizualizaţi şi să ştergeţi evenimentele din System Setup (Thermal) (Configurare sistem (temperaturi)).
Power Events Vă permite să vizualizaţi şi să ştergeţi evenimentele din System Setup (Power) (Configurare sistem (alimentare)).

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\