Dell Latitude 5310 2-i-1 Konfigurations- och specifikationsguide

Allmänna alternativ

Tabell 1. AllmäntTabellen beskriver de allmänna alternativen i systemkonfiguration.
Alternativ Beskrivning
Systeminformation

I det här avsnittet beskrivs de primära maskinvarufunktionerna i datorn.

Alternativen är:
  • Systeminformation
  • Memory Configuration (minneskonfiguration)
  • Processor Information (processorinformation)
  • Device Information (enhetsinformation)
Battery Information Visar batteristatus och typ av nätadapter som är ansluten till datorn.
Startsekvens

Här kan du ändra ordningen som datorn använder när den försöker hitta ett operativsystem.

Alternativen är:

  • Windows Boot Manager
  • Alternativet startlista-UEFI är aktiverat som standard.
UEFI Boot Path Security

Med det här alternativet kan du välja om systemet ber användaren att ange administratörslösenordet när en UEFI-startsökväg startas.

Klicka på ett av följande alternativ:
  • Alltid, förutom intern hård disk— standard
  • Alltid
  • Never (Aldrig)
Date/Time

Här kan du ändra datum och tid. Ändringen av systemdatum och tid träder omedelbart i kraft.


Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\