Dell Latitude 5310 2-i-1 Konfigurations- och specifikationsguide

Alternativ för trådlöst

Tabell 1. TrådlösTabellen beskriver alternativen för trådlös användning.
Alternativ Beskrivning
Wireless Switch

Här kan du ange de trådlösa enheter som kan styras av omkopplaren för trådlös kommunikation.

Alternativen är:

  • WWAN
  • GPS (på WWAN-modul)
  • WLAN
  • Bluetooth®

Alla alternativ är aktiverade som standard.

Wireless Device Enable

Här kan du aktivera och inaktivera de interna trådlösa enheterna.

Alternativen är:

  • WWAN/GPS
  • WLAN
  • Bluetooth®
  • Beröringsfritt smartkort/NFC

Alla alternativ är aktiverade som standard.


Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\