Dell Latitude 5310 2-i-1 Konfigurations- och specifikationsguide

Datormiljö

Luftburen föroreningsnivå: G1 enligt ISA-S71.04-1985

Tabell 1. Datormiljö

I följande tabell visas drifts- och lagringsmiljöförhållandena för Latitude 5310 2-i-1.

BeskrivningDriftFörvaring
Temperaturintervall

0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)

-40 °C till 65 °C (-40 °F till 149 °F)

Relativ luftfuktighet (maximalt)

10 % till 80 % (icke-kondenserande)

0 % till 95 % (icke-kondenserande)

Vibration (maximal)*

0,66 GRMS

1,30 GRMS

Stöt (max):

140 G†

160 G†

Höjd över havet (maximal):

-15,2 m till 3048 m (4,64 ft till 5518,4 ft)

-15,2 m till 10668 m (4,64 ft till 19234,4 ft)

* Mätt med ett slumpmässigt vibrationsspektrum som simulerar användarmiljön.

† Mätt med en 2 ms halvsinuspuls när hårddisken används.


Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\