Dell Latitude 5310 2-i-1 Konfigurations- och specifikationsguide

Få hjälp och kontakta Dell

Resurser för självhjälp

Du kan få information och hjälp för Dells produkter och tjänster med följande resurser för självhjälp:

Tabell 1. Resurser för självhjälpGer användbar information om Dells produkter och tjänster.
Resurser för självhjälpResursplats
Information om Dells produkter och tjänsterwww.dell.com
Dell Hjälp & Support-appenBild: Appen Dells hjälp och support
Komma åt hjälpI Windows skriver du Help and SupportHelp and Support och trycker på retur.
Onlinehjälp för operativsystemetwww.dell.com/support/windows
Felsökningsinformation, användarhandböcker, installationsanvisningar, produktspecifikationer, tekniska hjälpbloggar, programuppdateringar osv.www.dell.com/support
Artiklarna i Dells kunskapsbank innehåller information om en rad olika datorproblem.
 1. Gå till www.dell.com/support.
 2. Ange ämnet eller nyckelordet i rutan Search (Sök).
 3. Klicka på Search (Sök) för att hämta relaterade artiklar.
Ta reda på följande information om din produkt:
 • Produktspecifikationer
 • Operativsystem
 • Ställa in och använda produkten
 • Säkerhetskopiering av data
 • Felsökning och diagnostik
 • Fabriks- och systemåterställning
 • BIOS-information
Se Me and My Dell (Jag och min Dell)www.dell.com/support/manuals.

Hitta de dokument i Me and My Dell (Jag och min Dell) som är relevanta för din produkt genom att identifiera din produkt med ett av följande alternativ:

 • Välj Detect Product (identifiera produkt).
 • Hitta din produkt via listrutan under View Products (Visa produkter).
 • Ange Service Tag Number (servicenummer) eller Product ID (produkt-ID) i sökfältet.

Kontakta Dell

Om du vill kontakta Dell med frågor om försäljning, teknisk support eller kundtjänst, se www.dell.com/contactdell.

OBSERVERA: Tillgängligheten varierar mellan land och produkt och vissa tjänster kanske inte finns tillgängliga i ditt land.

OBSERVERA: Om du inte har en aktiv internetanslutning kan du hitta kontaktinformationen på ditt inköpskvitto, packsedeln, fakturan eller i Dells produktkatalog.


Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\