Dell Latitude 5310 2-i-1 Konfigurations- och specifikationsguide

Kortkommandon

OBSERVERA: Tangentbordets tecken kan variera beroende på vilken språkkonfiguration som används. Knappar som används för genvägar förblir desamma i alla språkkonfigurationer.

Tabell 1. Lista över tangentbordsgenvägarFöljande tabell innehåller en lista över kortkommandon och beskrivningar av dem.
Tangenter Primärt beteende Sekundärt beteende (Fn + tangent)
Fn + Esc Escape Växla Fn-tangententslås

Fn + F1

Stäng av ljud

Beteende för F1

Fn + F2

Sänk volymen

Beteende för F2

Fn + F3

Höj volymen

Beteende för F3

Fn + F4

Tysta mikrofon

Beteende för F4

Fn + F5

Bakgrundsbelysning på tangentbord

OBSERVERA: Gäller inte för tangentbord utan bakgrundsbelysning.

Beteende för F5

Fn + F6

Minska bildskärmens ljusstyrka

Beteende för F6

Fn + F7

Öka bildskärmens ljusstyrka

Beteende för F7

Fn + F8

Växla bildskärm (Win + P)

Beteende för F8

Fn + F10

Skärmbild

Beteende för F10

Fn + F11

Home

Beteende för F11

Fn + F12

End

Beteende för F12
Fn + höger Ctrl Efterliknar högerklick --

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\