Dell Latitude 5310 2-i-1 Konfigurations- och specifikationsguide

Maintenance (underhåll)

Tabell 1. Maintenance (underhåll)Tabellen beskriver underhållsalternativen.
Alternativ Beskrivning
Servicenummer

Visar datorns servicenummer.

Inventariemärkning

Gör att du kan skapa en systeminventariemärkning om det inte redan har gjorts.

Det här alternativet är inte inställt som standard.

BIOS Downgrade

Låter dig flasha tidigare revisioner av systemets fasta programvara.

  • Allow BIOS Downgrade (tillåt BIOS-nedgradering)

Det här alternativet är inställt som standard.

Data Wipe

Gör att du kan radera data säkert från alla interna lagringsenheter.

  • Wipe on Next Boot

Det här alternativet är inte inställt som standard.

Bios Recovery

BIOS Recovery from Hard Drive—Det här alternativet är inställt som standard. Låter dig återställa den skadade BIOS från en återställningsfil på hårddisken eller en extern USB-enhet.

BIOS Auto-Recovery— Gör att du kan återställa BIOS automatiskt.

OBSERVERA: BIOS Recovery from Hard Drive fältet ska vara aktiverat.

Always Perform Integrity Check—Utför integritetskontroll på varje start.


Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\