Dell Latitude 5310 2 v 1 Nastavenie a technické údaje

Nastavenie počítača

 1. Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania.

  POZNÁMKA: Ak chcete uchovať batériu, môže prejsť do režimu šetrenia spotreby.

  Nastavenie počítača
 2. Dokončite inštaláciu systému Windows.

  Inštaláciu dokončite podľa pokynov na obrazovke. Počas inštalácie firma Dell odporúča:

  • Pripojte sa k sieti, aby mohol systém Windows vyhľadať dostupné aktualizácie.

   POZNÁMKA: Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, po vyzvaní zadajte heslo na prístup k bezdrôtovej sieti.

  • Ak je počítač pripojený na internet, prihláste sa do konta Microsoft (ak konto nemáte, treba si ho vytvoriť). Ak počítač nie je pripojený na internet, vytvorte si offline konto.
  • Na obrazovke Podpora a zabezpečenie zadajte svoje kontaktné údaje.
 3. Vyhľadajte a použite aplikácie Dell v ponuke Štart systému Windows – odporúča sa
  Tabuľka 1. Vyhľadanie aplikácie DellPoskytuje zoznam aplikácií Dell vo vašom počítači.
  Aplikácie od firmy DellDetaily
  Obrázok: Registrácia produktov Dell

  Registrácia produktov Dell

  Zaregistrujte si svoj počítač u firmy Dell.

  Obrázok: Pomoc a technická podpora Dell

  Pomoc a technická podpora firmy Dell

  Získajte pomoc a podporu pri riešení problémov s počítačom.

  Obrázok: Pomoc od technickej podpory

  SupportAssist

  Aktívne kontroluje stav hardvéru a softvéru vášho počítača.

  POZNÁMKA: Obnovte alebo rozšírte si záruku jednoducho kliknutím na dátum skončenia platnosti záruky v aplikácii SupportAssist.

  Obrázok: Aplikácia Dell Update

  Dell Update

  Aktualizuje počítač pomocou dôležitých opravných riešení a ovládačov zariadení vždy, keď sú k dispozícii.

  Obrázok: Dell Digital Delivery

  Dell Digital Delivery

  Stiahnite si aplikácie vrátane softvéru, ktorý ste si kúpili, no ešte ho nemáte v počítači nainštalovaný.

 4. Vytvorte jednotku na obnovenie systému Windows.

  POZNÁMKA: Odporúča sa, aby ste si vytvorili jednotku na obnovenie systému určenú na opravu problémov, ktoré sa môžu v systéme Windows vyskytnúť.

  Ďalšie informácie si prečítajte v časti Vytvorenie kľúča USB na obnovenie systému Windows.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\