Dell Latitude 5310 2-i-1 Konfigurations- och specifikationsguide

Navigeringstangenter

OBSERVERA: För de flesta alternativ i systeminstallationsprogrammet gäller att ändringar som görs sparas men träder inte i kraft förrän systemet startas om.

Tangenter
Navigering
Upp-pil
Går till föregående fält.
Ned-pil
Går till nästa fält.
Retur
Markerar ett värde i det markerade fältet (om sådana finns) eller följer länken i fältet.
Mellanslag
Visar eller döljer en nedrullningsbar meny, om sådan finns.
Flik
Går till nästa fokuserade område.
Esc
Flyttar till föregående sida tills du ser huvudskärmen. Om du trycker på Esc i huvudskärmen visas ett meddelande som uppmanar dig att spara osparade ändringar och startar om systemet.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\