Dell Latitude 5310 2-i-1 Konfigurations- och specifikationsguide

POST Behavior (beteende efter start)

Tabell 1. POST Behavior (beteende efter start)Tabellen beskriver alternativen för självtestbeteende.
Alternativ Beskrivning
Adapter Warnings

Här kan du aktivera eller inaktivera varningsmeddelanden från systeminstallationen (BIOS) när du använder vissa nätadaptrar.

 • Enable Adapter Warnings (aktivera adaptervarningar) – standard
Numlock Enable

Här kan du aktivera eller inaktivera Numlock-alternativen under start.

 • Enable Numlock (aktivera NumLock) – standard
Fn Lock Options

Gör det möjligt att använda kortkommandot Fn + Esc för att låta funktionen hos tangenterna F1–F12 växla mellan standard- och sekundärfunktionerna. Om du inaktiverar det här alternativet kan du inte växla dynamiskt mellan standard- och sekundärfunktionerna hos dessa tangenter.

 • Fn Lock (Fn-lås) – standard
Klicka på ett av följande alternativ:
 • Lock Mode Disable/Standard (låsläge inaktiverat/sekundär)
 • Lock Mode Enable/Secondary (aktivera låsläge/sekundär)—standard
Fastboot

Gör att du kan snabba upp startprocessen genom att förbigå vissa kompatibilitetssteg.

Klicka på ett av följande alternativ:
 • Minimal – standard
 • Thorough (grundlig)
 • Auto
Extended BIOS POST Time

Här kan du skapa en extra fördröjning före start.

Klicka på ett av följande alternativ:
 • 0 seconds (0 sekunder) – standard
 • 5 seconds (5 sekunder)
 • 10 seconds (10 sekunder)
Full Screen Logo

Du kan visa en helskärmslogotyp om bilden matchar skärmens upplösning.

 • Enable Full Screen Logo (aktivera helskärmslogotyp)

Det här alternativet är inte inställt som standard.

Warnings and Errors

Här kan du välja olika alternativ för att antingen stoppa, prompta och vänta på inmatning från användaren, fortsätta när varningar upptäcks men pausa vid fel eller fortsätta när antingen varningar eller fel upptäcks under POST-processen.

Klicka på ett av följande alternativ:

 • Prompt on Warnings and Error (visa meddelanden vid varningar och fel) (standard)
 • Continue on Warnings (fortsätt vid varningar)
 • Continue on Warnings and Errors (fortsätt vid varningar och fel)
Sign of Life Indicator

Detta alternativ gör att systemet kan indikera under POST att knapptryckningen på strömbrytaren har bekräftats på ett sätt som användaren antingen kan höra eller känna.

 • Enable Sign of Life Audio Indication (aktivera indikering av livstecken med ljud)
 • Enable Sign of Life Display Indication (aktivera indikering av livstecken med display)
 • Enable Sign of Life Keyboard Backlight Indication (aktivera indikering av livstecken på tangentbordets bakgrundsbelysning)

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\