Dell Latitude 5310 2-i-1 Konfigurations- och specifikationsguide

Secure Boot (säker uppstart)

Tabell 1. Secure Boot (säker uppstart)Tabellen beskriver alternativ för säker start.
Alternativ Beskrivning
Secure Boot Enable

Här kan du aktivera eller inaktivera säker start.

  • Secure Boot Enable—standard
Secure Boot Mode

Ändringar i driftstart för Secure Boot ändrar beteendet på Secure Boot för att möjliggöra utvärdering av UEFI-drivrutinens signaturer.

Välj ett av alternativen:

  • Deployed Mode—standard
  • Granskningsläge
Expertnyckelhantering

Låter dig aktivera eller inaktivera Expert Key Management.

  • Enable Custom Mode (Aktivera anpassat läge)

Det här alternativet är inte inställt som standard.

Custom Mode Key Management alternativen är:

  • PK—standard
  • KEK
  • db
  • dbx

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\