Dell Latitude 5310 2-i-1 Konfigurations- och specifikationsguide

Security (säkerhet)

Tabell 1. Security (säkerhet)Tabellen beskriver informationen om säkerhetskonfigurationen.
Alternativ Beskrivning
Administratörslösenord

Här kan du ange, ändra eller radera administratörslösenordet.

Posterna för att ställa in lösenorden är:

 • Ange det gamla lösenordet:
 • Ange det nya lösenordet:
 • Bekräfta nytt lösenord:

Klicka på OK när du har angett lösenordet.

OBSERVERA: Vid första inloggningen är fältet för att ange det gamla lösenordet markerat med ”Inte angett”. Ställ in lösenordet för första gången så kan du ändra eller ta bort det senare.

Systemlösenord

Här kan du ange, ändra eller radera systemlösenordet.

Posterna för att ställa in lösenorden är:

 • Ange det gamla lösenordet:
 • Ange det nya lösenordet:
 • Bekräfta nytt lösenord:

Klicka på OK när du har angett lösenordet.

OBSERVERA: Vid första inloggningen är fältet för att ange det gamla lösenordet markerat med ”Inte angett”. Ställ in lösenordet för första gången så kan du ändra eller ta bort det senare.

Starkt lösenord

Här kan du aktivera funktionen så att lösenord alltid måste vara starka.

 • Aktivera starkt lösenord

Det här alternativet är inte inställt som standard.

Lösenordskonfiguration

Du kan definiera längden på lösenordet. Min = 4, max = 32

Förbigå lösenord

Med det här alternativet kan du förbigå systemlösenordet och lösenordet för den inbyggda hårddisken (när det är inställt) vid omstart av systemet.

Klicka på något av alternativen:

 • Disabled (inaktiverad) – standard
 • Reboot bypass (förbigå omstart)
Password Change (ändra lösenord)

Här kan du ändra systemlösenordet när administratörslösenordet är inställt.

 • Tillåt ändringar av icke-administratörslösenord

Det här alternativet är inställt som standard.

Non-Admin Setup Changes

Med det här alternativet kan du bestämma om ändringar av inställningsalternativen ska vara tillåtna när ett administratörslösenord är inställt. Om alternativet är inaktiverat är inställningsalternativen låsta och kräver ett administratörslösenord för att kunna ändras.

 • Tillåt ändringar av omkopplaren för trådlös kommunikation

Det här alternativet är inte inställt som standard.

UEFI Capsule Firmware Updates (uppdateringar för fast UEFI Capsule-programvara)

Gör att du kan uppdatera system-BIOS via UEFI-kapseluppdateringspaket.

 • Enable UEFI Capsule Firmware Updates (aktivera uppdateringar av fast UEFI Capsule-programvara)

Det här alternativet är inställt som standard.

TPM 2.0 Security

Här kan du aktivera eller inaktivera modulen för betrodd plattform (TPM) under självtest.

Alternativen är:

 • TPM On (TPM på) – standard
 • Clear (rensa)
 • PPI Bypass for Enable Commands (PPI-förbigående för att aktivera kommandon) – standard
 • PPI Bypass for Disbale Command
 • PPI Bypass for Clear Command (PPI förbigå för rensa kommandon)
 • Attestation Enable (aktivera attestering) – standard
 • Key Storage Enable (aktivera nyckellagring) – standard
 • SHA-256 – standard
Absolute® Med det här fältet kan du aktivera, inaktivera eller permanent inaktivera BIOS-modulens gränssnitt till den valfria Absolute Persistence-modulen från Absolute® Software.
OROM Keyboard Access (OROM-tangentbordsåtkomst)

Det här alternativet avgör om användare får åtkomst till ROM-konfigurationen via snabbtangenter under start. Den här inställningen kan förhindra åtkomst till Intel® RAID (CTRL+I) eller Intel® Management Engine BIOS Extension (CTRL+P/F12).

Alternativen är:

 • Enable (aktivera)
 • One Time Enable (aktivera en gång)
 • Disable (inaktivera)
Admin Setup Lockout (spärr av systeminstallationsprogrammet)

Här kan du förhindra att användare öppnar systeminstallationsprogrammet när ett administratörslösenord är satt.

 • Enable Admin Setup Lockout (aktivera spärr av systeminstallationsprogrammet)

Det här alternativet är inte inställt som standard.

Master Password Lockout (spärr av huvudlösenord)

Här kan du inaktivera stödet för huvudlösenord.

 • Enable Master Password Lockout (aktivera spärr av huvudlösenord)

Det här alternativet är inte inställt som standard.

OBSERVERA: Hårddisklösenord måste rensas innan inställningen kan ändras.

SMM Security Mitigation

Gör att du kan aktivera eller inaktivera ytterligare UEFI SMM-säkerhetsskydd.

 • SMM Security Mitigation

Det här alternativet är inte inställt som standard.


Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\