Dell Latitude 5310 2-i-1 Konfigurations- och specifikationsguide

Startsekvens

Startsekvens ger dig möjlighet att kringgå den systemkonfigurationsspecifika startenhetsordningen och starta direkt till en viss enhet (till exempel: optisk enhet eller hårddisk). Under självtest (POST), när Dell-logotypen visas kan du:
 • Starta systemkonfiguration genom att trycka på tangenten F2
 • Öppna engångsstartmenyn genom att trycka på tangenten F12.

Engångsstartmenyn visar de enheter som du kan starta från inklusive diagnostikalternativet. Alternativen i startmenyn är följande:

 • Borttagbar enhet (om sådan finns)
 • STXXXX-enhet

  OBSERVERA: XXXX anger numret på SATA-enheten.

 • Optisk enhet (om sådan finns)
 • SATA-hårddisk (om sådan finns)
 • Diagnostik

  OBSERVERA: Om du väljer Diagnostik visas skärmen SupportAssist-diagnostik.

Startsekvensskärmen visar även alternativet att öppna systeminstallationsskärmen.


Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\