Dell Latitude 5310 2-i-1 Konfigurations- och specifikationsguide

Strömhantering

Tabell 1. StrömhanteringTabellen beskriver alternativen för strömhantering.
Alternativ Beskrivning
AC Behavior

Här kan du aktivera eller inaktivera funktionen att datorn startar automatiskt när en nätadapter ansluts.

 • Wake on AC (aktivera vid nätström)

Det här alternativet är inte inställt som standard.

Aktivera Intel Speed Shift-teknik

Det här alternativet används för att aktivera/inaktivera Intel Speed Shift teknik.

Det här alternativet är inte inställt som standard.

Auto On Time

Gör det möjligt att ställa in tiden då datorn måste slås på automatiskt.

Alternativen är:
 • Disabled (inaktiverad) – standard
 • Every day (varje dag)
 • Weekdays (veckodagar)
 • Select Days (vissa dagar)

Det här alternativet är inte inställt som standard.

USB Wake Support

Här kan du aktivera USB-enheter så att de aktiverar systemet från viloläget.

 • Enable USB Wake Support
 • Dell USB-C-dockningsstation med Wake on

Det här alternativet är inte inställt som standard.

Wireless Radio Control

Den här funktionen känner av när systemet ansluts till ett kabelnätverk och inaktiverar sedan vald trådlös kommunikation (WLAN och/eller WWAN) När det kabelanslutna nätverket kopplas från aktiveras den valda trådlösa kommunikationen igen.

 • Control WLAN radio (kontrollera WLAN-radio)

Det här alternativet är inte inställt som standard.

Block Sleep

Med det här alternativet kan du blockera övergången till strömsparläge i operativsystemmiljön.

Det här alternativet är inte inställt som standard.

Peak Shift

Här kan du aktivera och inaktivera Peak shift-funktionen. När den här funktionen är aktiverad minimeras nätströmsanvändningen vid efterfrågetoppar. Batteriet laddas inte mellan Peak Shift start- och sluttid

Peak Shift start- och sluttid kan konfigureras för alla veckodagar

Det här alternativet ställer in batteriets gränsvärde (15 % till 100 %)

Advanced Battery Charge Configuration

Med det här alternativet kan du maximera batteritillståndet. Om du aktiverar det här alternativet använder systemet standardladdningsalgoritmen och annan teknik under de perioder då inget arbete pågår för att förbättra batteritillståndet.

Advanced Battery Charge Mode kan konfigureras för alla veckodagar

Primary Battery Charge Configuration

Här kan du välja laddningsläge för batteriet.

Alternativen är:
 • Adaptive – standard
 • Standard – laddar batteriet till full laddning med standardhastighet.
 • ExpressCharge (expressladdning) – Batteriet laddas över en kortare period med hjälp av Dells snabbladdningsteknik.
 • Primarily AC use (främst vid användning av nätspänning)
 • Custom (anpassat)

Om Custom Charge väljs kan du även konfigurera Custom Charge Start (anpassad laddning start) och Custom Charge Stop (anpassad laddning stopp).

OBSERVERA: Alla laddningslägen kanske inte är tillgängliga för alla batterier.


Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\