Dell Latitude 5310 2-i-1 Konfigurations- och specifikationsguide

System- och installationslösenord

Tabell 1. System- och installationslösenordI följande tabell visas en beskrivning av ett systemlösenord och ett installationslösenord
LösenordstypBeskrivning

Systemlösenord

Lösenord som du måste ange för att logga in till systemet.

Installationslösenord

Lösenord som du måste ange för att öppna och göra ändringar i datorns BIOS-inställningar.

Du kan skapa ett systemlösenord och ett installationslösenord för att skydda datorn.

VARNING: Lösenordsfunktionerna ger dig en grundläggande säkerhetsnivå för informationen på datorn.

VARNING: Vem som helst kan komma åt informationen som är lagrad på datorn om den inte är låst och lämnas utan tillsyn.

OBSERVERA: Funktionen för system- och installationslösenord är inaktiverad.


Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\