Dell Latitude 5310 2-i-1 Konfigurations- och specifikationsguide

Systemkonfiguration

Tabell 1. SystemkonfigurationFöljande tabell beskriver alternativen för systemkonfiguration.
Alternativ Beskrivning
SATA Operation

Här kan du konfigurera driftläget för den inbyggda SATA-hårddiskstyrenheten.

Klicka på ett av följande alternativ:

 • Disabled (inaktiverad)
 • AHCI—standard
Enheter

Dessa fält låter dig aktivera eller inaktivera olika enheter ombord.

Alternativen är:

 • SATA-2
 • M.2 PCIe SSD-0
SMART Reporting

Det här fältet styr huruvida fel på inbyggda hårddiskar ska rapporteras under uppstart.

Alternativet är inaktiverat som standard.

USB Configuration

Här kan du aktivera eller inaktivera intern/integrerad USB-konfiguration.

Alternativen är:

 • Enable USB Boot Support (aktivera stöd för USB-start)
 • Enable External USB Ports (aktivera externa USB-portar)

Alla alternativ är aktiverade som standard.

OBSERVERA: USB-tangentbord och USB-möss fungerar alltid i BIOS-inställningarna oavsett dessa inställningar.

Dell Type-C Dock Configuration

Låter dig ansluta till Dell WD och TB-familjen dockningsstationer (typ C dockningsstationer) oberoende av USB och Thunderbolt-adapterkonfigurationen.

Det här alternativet är aktiverat som standard.

Thunderbolt™ Adapter Configuration

Här kan du aktivera eller inaktivera alternativ för Thunderbolt:

 • Thunderbolt (aktiverat som standard)
 • Enable Thunderbolt Boot Support (aktivera thunderbolt-startsupport)
 • Enable Thunderbolt (and PCIe behind TBT) Pre-boot (aktivera thunderbolt (och PCIe bakom TBT) före start)

Med följande säkerhetsnivåer:

 • No security (ingen säkerhet)
 • User Authentication (aktiverat som standard)
 • Secure Connect (säker anslutning)
 • Display Port and USB Only
Thunderbolt™ Auto Switch

Det här alternativet konfigurerar metoden som används av Thunderbolt-styrenheten för att utföra PCIe-enhetsnumrering.

 • Auto Switch : BIOS växlar automatiskt mellan BIOS Assist och de ursprungliga Thunderbolt PC enhetsnumreringslägena för att nyttja alla fördelar hos det installerade operativsystemet
 • Native Enumeration: BIOS programmerar Thunderbolt-styrenheten till ursprungsläge (automatisk växling är inaktiverat)
 • BIOS Assist Enumeration: BIOS programmerar Thunderbolt-styrenheten till BIOS Assist-läge (automatisk växling är inaktiverat)

OBSERVERA: En omstart krävs för att dessa ändringar ska träda i kraft.

USB PowerShare

Det här alternativet aktiverar/inaktiverar USB PowerShare-funktionen.

Det här alternativet är inaktiverat som standard.

Ljud

Med det här alternativet kan du aktivera eller inaktivera den inbyggda ljudstyrenheten. Alternativet Enable Audio (aktivera ljud) är markerat som standard.

Alternativen är:

 • Enable Microphone (aktivera mikrofon)
 • Enable Internal Speaker (aktivera inbyggd högtalare)

Det här alternativet är inställt som standard.

Keyboard Illumination

I det här fältet kan du välja operativsystemsläge för tangentbordets belysningsfunktion.

 • Disabled (inaktiverat): tangentbordsbelysningen är alltid släckt eller 0 %.
 • Dim (sänkt ljusstyrka): aktivera tangentbordsbelysning vid 50 % ljusstyrka.
 • Bright (ljust): aktivera tangentbordsbelysning vid 100 % ljusstyrka.
Keyboard Backlight Timeout on AC

Den här funktionen definierar timeout-värdet för tangentbordets bakgrundsbelysning när nätadaptern är ansluten till systemet.

Alternativen är:

 • 5 seconds (5 sekunder)
 • 10 sekunder (10 sekunder) (standard)
 • 15 seconds (15 sekunder)
 • 30 seconds (30 sekunder)
 • 1 minute (1 minut)
 • 5 minuter
 • 15 minuter
 • Never (Aldrig)
Keyboard Backlight Timeout on Battery

Den här funktionen definierar timeout-värdet för tangentbordets bakgrundsbelysning när systemet endast körs på batteriet.

Alternativen är:

 • 5 seconds (5 sekunder)
 • 10 sekunder (10 sekunder) (standard)
 • 15 seconds (15 sekunder)
 • 30 seconds (30 sekunder)
 • 1 minute (1 minut)
 • 5 minuter
 • 15 minuter
 • Never (Aldrig)
Touchscreen

Det här alternativet styr om pekskärmen är aktiverad eller inaktiverad.

Det här alternativet är aktiverat som standard.

Unobtrusive Mode

När det här alternativet är aktiverat och du trycker på Fn+F7 så stänger du av alla ljus och ljud från systemet. Tryck på Fn+F7 för att återgå till normal drift.

Standard är inaktiverad.

Fingeravtrycksläsare

Aktivera eller inaktivera fingeravtrycksläsaren eller enkel inloggning med fingeravtrycksläsaren.

 • Enable Fingerprint Reader Device (aktivera fingeravtrycksläsare): Aktiverad som standard
 • Enable Fingerprint Reader Single Sign On (aktivera enkel inloggning med fingeravtrycksläsare): Aktiverad som standard
Miscellaneous devices

Här kan du aktivera eller inaktivera olika inbyggda enheter.

 • Enable Camera (aktivera kamera) – standard
 • Enable Secure Digital (SD) Card
 • Secure Digital (SD) Card Boot (start från SD-kort) – inaktiverad
 • Secure Digital (SD) Card Read-Only Mode (SD-kort i skrivskyddat läge) – inaktiverad

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\