Dell Latitude 5310 2-i-1 Konfigurations- och specifikationsguide

Tilldela ett systeminstallationslösenord

Du kan endast tilldela ett nytt system- eller administratörslösenord när statusen är Ej inställt.

Starta systeminstallationsprogrammet genom att trycka på F2 omedelbart efter det att datorn startats eller startats om.
 1. På skärmen System BIOS (system-BIOS) eller System Setup (systeminstallation) väljer du Security (säkerhet) och trycker på Enter.
  Skärmen Security (säkerhet) visas.
 2. Välj system-/administratörslösenord och skapa ett lösenord i fältet Ange det nya lösenordet.
  Använd följande rekommendationer för systemlösenordet:
  • Ett lösenord kan ha upp till 32 tecken
  • Lösenordet kan innehålla siffrorna 0 till 9
  • Endast små bokstäver är giltiga, stora bokstäver är inte tillåtna.
  • Endast följande specialtecken är tillåtna, blanksteg, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).
 3. Skriv in systemlösenordet som du angav tidigare i fältet Bekräfta nytt lösenord och klicka på OK.
 4. Tryck på Esc så blir du ombedd att spara ändringarna.
 5. Tryck på Y för att spara ändringarna.
  Datorn startar om.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\