Dell Latitude 5310 2-i-1 Konfigurations- och specifikationsguide

Uppdatera BIOS i Windows

Vi rekommenderar att du uppdaterar BIOS (systeminstallationsprogrammet) när moderkortet byts ut eller om det finns en uppdatering. För bärbara datorer bör du se till att batteriet är fulladdat och anslutet till ett eluttag innan du påbörjar en BIOS-uppdatering.

OBSERVERA: Om BitLocker är aktiverad måste den avbrytas före uppdatering av system-BIOS och återaktiveras efter att BIOS-uppdateringen är klar.

 1. Starta om datorn.
 2. Gå till Dell.com/support.
  • Ange Servicenummer eller Expresskod och klicka på Skicka.
  • Klicka på identifiera produkt och följ sedan anvisningarna på skärmen.
 3. Om du inte kan detektera eller hitta servicenumret klickar du på Choose from all products (Välj bland alla produkter).
 4. Välj kategorin produkter i listan.

  OBSERVERA: Välj rätt kategori så att du kommer till produktsidan.

 5. Välj datormodell. Nu visas sidan Product Support (Produktsupport) för din dator.
 6. Klicka på skaffa drivrutiner och sedan på drivrutiner och hämtningar.
  Avsnittet Drivers and Downloads (drivrutiner och hämtningar) visas.
 7. Klicka på Find it myself (jag hittar själv).
 8. Klicka på BIOS för att visa BIOS-versionerna.
 9. Identifiera den senaste BIOS-filen och klicka på Download (hämta).
 10. Välj den hämtningsmetod du föredrar i Välj hämtningsmetod; klicka på Hämta fil.
  Fönstret File download (Filhämtning) visas.
 11. Klicka på Save (Spara) för att spara filen på datorn.
 12. Klicka på Run (Kör) för att installera de uppdaterade BIOS-inställningarna på datorn.
  Följ anvisningarna på skärmen.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\