Dell Latitude 5310 2-i-1 Konfigurations- och specifikationsguide

Virtualization Support (virtualiseringsstöd)

Tabell 1. Virtualization Support (virtualiseringsstöd)Tabellen beskriver alternativen för virtualiseringsstöd.
Alternativ Beskrivning
Virtualization

Det här alternativet anger huruvida en VMM (Virtual Machine Monitor – virtuell maskinövervakning) kan använda den extra maskinvarukapaciteten genom Intels virtualiseringsteknik.

  • Enable Intel Virtualization Technology (aktivera Intels virtualiseringsteknik)

Det här alternativet är inställt som standard.

VT for Direct I/O

Aktiverar eller inaktiverar VMM (Virtual Machine Monitor) vad gäller användning av ytterligare maskinvarufunktioner från Intels virtualiseringsteknik för direkta indata/utdata.

  • Enable VT for Direct I/O (aktivera VT för direkta indata/utdata)

Det här alternativet är inställt som standard.

Trusted Execution

Det här alternativet anger om en MVMM (Measured Virtual Machine Monitor) kan utnyttja de ytterligare maskinvarufunktioner som tillhandahålls av Intel® Trusted Execution Technology.

OBSERVERA: TPM, Virtualization Technology och VT for Direct I/O måste vara aktiverade för att kunna använda den här funktionen.


Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\