Vostro 5501 Průvodce konfigurací a specifikace

Úložiště

Tabulka 1. Varianty úložišťNásledující tabulka popisuje možnosti úložišť.
Možnost Popis
Operační režim SATA

Umožňuje konfigurovat provozní režim integrovaného řadiče pevného disku SATA.

Možnosti jsou následující:

  • Vypnuto
  • AHCI
  • RAID On – ve výchozím nastavení je možnost Raid On povolena.
POZNÁMKA: Řadič SATA je nakonfigurován tak, aby podporoval režim RAID.
Rozhraní úložiště

Umožňuje povolit nebo zakázat různé integrované jednotky.

Možnosti jsou následující:

  • M.2 PCIe SSD-1
  • M.2 PCIe SSD-0

Ve výchozím nastavení jsou povoleny všechny možnosti.

Hlášení SMART

Tato funkce řídí, zda jsou chyby pevného disku týkající se integrovaných jednotek hlášeny během spuštění systému. Tato technologie je součástí specifikací SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology [technologie analýzy a hlášení sebepozorování]). Možnost Povolit hlášení SMART je ve výchozím nastavení zakázána.

Informace o discích

Obsahuje informace o typu disku a zařízení.


Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\