Vostro 5501 Průvodce konfigurací a specifikace

Řízení spotřeby

Tabulka 1. Řízení spotřebyNásledující tabulka popisuje možnosti pro správu napájení.
Možnost Popis
Konfigurace baterie

Povolí provoz systému na baterie v době vysokého tarifu.

Možnosti jsou následující:
 • Adaptivní – ve výchozím nastavení povoleno.
 • Standardně
 • Funkce ExpressCharge
 • Primární použití napájení
 • Vlastní
POZNÁMKA: Pokud je zvoleno Vlastní nabití, lze také nakonfigurovat možnosti Začátek vlastního nabití a Konec vlastního nabití.
Pokročilé konfigurace

Tato možnost umožňuje maximalizovat stav baterie.

Možnost Povolit pokročilý režim nabíjení baterie je ve výchozím nastavení zakázána.

POZNÁMKA: Uživatel může nabíjet baterii pomocí funkce Začátek dnePracovní období.

Ve výchozím nastavení je možnost Pracovní období zakázána.

Pro zrychlené nabíjení baterie použijte funkci ExpressCharge.

Energetická špička

Povolí provoz systému na baterie v době vysokého tarifu.

Snížení odběru – tato možnost je ve výchozím nastavení zakázána.

POZNÁMKA: Uživatel může:
 • Nastavit hodnotu Práh baterie na Min = 15, Max = 100
 • Zabránit napájení pomocí adaptéru v určitých časech během dne pomocí funkcí Začátek vysokého tarifu, Konec vysokého tarifuZačátek nabíjení ve vysokém tarifu.
Funkce Regulace teploty

Umožňuje správě ventilátorů chlazení a tepla procesoru nastavit výkon systému, hlučnost a teplotu.

Možnosti jsou následující:
 • Optimalizováno – ve výchozím nastavení povoleno.
 • Nízká
 • Tichá
 • Vysoký výkon
Podpora probuzení přes rozhraní USB
Povolení podpory probuzení přes rozhraní USB
Slouží k povolení funkce, kdy po vložení zařízení USB počítač přejde z pohotovostního režimu do normálního.

Možnost Enable USB Wake Support (Povolit podporu probuzení přes rozhraní USB) je ve výchozím nastavení zakázána.

Probuzení na doku USB-C Dell
Umožňuje probuzení systému z pohotovostního režimu při připojení doku Dell USB-C.

Ve výchozím nastavení je možnost Probuzení na doku USB-C Dell povolena.

POZNÁMKA: Tyto funkce pracují pouze v případě, je-li připojen napájecí adaptér. Jestliže před přechodem do pohotovostního režimu odpojíte napájecí adaptér, systém BIOS odpojí napájení všech portů USB kvůli úspoře energie baterie.
Blokovat režim spánku

Tato možnost slouží k blokování přechodu do režimu spánku (S3) v prostředí operačního systému. Možnost Block Sleep (Blokování režimu spánku) je ve výchozím nastavení zakázána.

POZNÁMKA: Když je funkce Block Sleep povolena, systém nepřejde do režimu spánku. Funkce Intel Rapid Start se automaticky zakáže a možnost napájení v operačním systému zůstane prázdná, jestliže byla nastavena na režim spánku.
Spínač víka

Umožňuje zakázat vypínač víka.

Možnosti jsou následující:
 • Enable Lid Switch (Povolit vypínač víka) – ve výchozím nastavení povoleno.
 • Power On Lid Open (Elektricky napájené otevření víka) – ve výchozím nastavení povoleno.
Technologie Intel Speed Shift

Slouží k povolení či zakázání podpory technologie Intel Speed Shift. Ve výchozím nastavení je technologie Intel Speed Shift povolena. Při povolení může operační systém vybírat odpovídající výkon procesoru.


Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\