Vostro 5501 Průvodce konfigurací a specifikace

Aktualizace a obnovení

Tabulka 1. Aktualizace a obnoveníTato tabulka obsahuje informace o aktualizacích a obnovení.
Možnost Popis
Aktualizace firmwaru kapsle UEFI

Umožňuje aktualizovat systém BIOS prostřednictvím balíčků s aktualizací UEFI Capsule.

Povolit aktualizace firmwaru pomocí balíčků UEFI Capsule – tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.

Obnovení systému BIOS z pevného disku

Umožňuje obnovit systém BIOS z primárního pevného disku nebo disku USB v případě závady.

Obnovení systému BIOS z pevného disku – tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.

POZNÁMKA: Obnovení systému BIOS z pevných disků není k dispozici pro samošifrovací disky (SED).
Downgrade systému BIOS

Umožňuje řídit změnu systémového firmwaru (flash) na starší verze.

Povolit downgrade systému BIOS – tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.

SupportAssist OS Recovery

Umožňuje povolit či zakázat průběh zavádění pro nástroj SupportAssist OS Recovery v případě některých chyb systému.

Obnovení operačního systému pomocí nástroje SupportAssist – tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.

POZNÁMKA: Jestliže je možnost Obnovení operačního systému pomocí nástroje SupportAssist vypnuta, bude automatický průběh spouštění pro nástroj SupportAssist OS Recovery Tool zakázán.
BIOSConnect

Umožňuje obnovit cloudový operační systém, jestliže se nepodaří spustit hlavní operační systém nebo místní operační systém a počet selhání je větší nebo roven nastavené prahové hodnotě pro automatické obnovení operačního systému.

BIOSConnect – tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.

Dell Auto OS Recovery Threshold

Možnost Prahu automatické obnovy operačního systému řídí automatický tok pro konzoli SupportAssist System Resolution a pro nástroj Dell OS Recovery Tool.

Možnosti jsou následující:
  • Nesvítí
  • 1
  • 2 – výchozí
  • 3

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\