Vostro 5501 Průvodce konfigurací a specifikace

Chování před spuštěním

Tabulka 1. Chování před spuštěnímNásledující tabulka popisuje možnosti před spouštěním.
Možnost Popis
Varování adaptéru

Tato možnost zobrazuje varovné zprávy během spouštění, když dojde ke zjištění adaptérů s nedostatečnou napájecí kapacitou.

 • Enable Adapter Warnings (Povolit výstrahy adaptéru) – ve výchozím nastavení povoleno.
Varování a chyby

Tato možnost umožňuje zajistit, aby se při zjištění varování a chyb proces zavádění namísto zastavení pouze pozastavil, zobrazil výzvu a vyčkal na vstup uživatele. Tato funkce je užitečná při vzdálené správě systému.

Vyberte si jednu z následujících možností:

 • Výzva při varování a chybách – ve výchozím nastavení povoleno.
 • Pokračovat při varování
 • Pokračovat při varování a chybách
POZNÁMKA: Chyby považované za zásadní vzhledem k provozu hardwaru vždy zastaví systém.
Varování USB-C

Tato možnost povolí nebo zakáže varovné zprávy pro dok.

Povolit varovné zprávy pro dok – ve výchozím nastavení povoleno.

Fastboot

Tato možnost umožňuje nakonfigurovat rychlost procesů spouštění UEFI.

Vyberte si jednu z následujících možností:

 • Minimální
 • Thorough (Nejvyšší) – ve výchozím nastavení povoleno
 • Automatické
Prodloužit čas BIOS POST

Tato možnost umožňuje nakonfigurovat čas načítání BIOS POST.

Vyberte si jednu z následujících možností:

 • 0 sekund – ve výchozím nastavení povoleno.
 • 5 sekund
 • 10 sekund
Myš / dotyková podložka

Tato možnost určuje, jak systém zpracovává vstup z myši a dotykové podložky.

Vyberte si jednu z následujících možností:

 • Serial Mouse (Sériová myš)
 • Myš PS/2
 • Dotyková podložka a myš PS/2 – ve výchozím nastavení povoleno.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\