Vostro 5501 Vodič za postavljanje i specifikacije

Dodjeljivanje zaporke za postavljanje sustava

Možete dodijeliti novu System or Admin Password (Zaporku sustava ili administratora) samo kad je status Not Set (Nije postavljeno).

Za ulaz u program za postavljanje sustava pritisnite F2 odmah nakon uključivanja ili ponovnog podizanja sustava.
 1. Na zaslonu System BIOS (BIOS sustava) ili System Setup (Programa za postavljanje sustava) odaberite Security (Sigurnost) i pritisnite Enter.
  Prikazuje se zaslon Security (Sigurnost).
 2. Odaberite System/Admin Password (Zaporka sustava/administratora) i izradite zaporku u polju Enter the new password (Unos nove zaporke).
  Koristite sljedeće upute za pridruživanje zaporke sustava:
  • Zaporka može imati da 32 znamenke.
  • Zaporka može sadržavati brojeve od 0 do 9.
  • Važe se samo mala slova, velika slova nisu dopuštena.
  • Dopuštene su samo sljedeće posebne znamenke: razmak, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).
 3. Upišite zaporku sustava koju ste ranije unijeli u polje Confirm new password (Potvrdi novu zaporku) i kliknite na OK (U redu).
 4. Pritisnite Esc i poruka će vas tražiti da spremite promjene.
 5. Pritisnite Y za spremanje promjena.
  Računalo se ponovno pokreće.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\