Vostro 5501 Průvodce konfigurací a specifikace

Klávesnice

Tabulka 1. KlávesniceNásledující tabulka popisuje možnosti klávesnice.
Možnost Popis
Povolit Numlock

Slouží k povolení nebo zakázání funkce Numlock po spuštění systému.

Povolit Numlock

Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.

Režim zamknutí funkční klávesy

Slouží ke změně nastavení funkční klávesy.

Režim zamknutí funkční klávesy

Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.

Možnosti jsou následující:
 • Standardní režim zámku
 • Sekundární režim zámku – tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.
Osvětlení klávesnice

Umožňuje nastavit osvětlení klávesnice pomocí klávesové zkratky <Fn>+<F5> za běžného provozu systému.

Možnosti jsou následující:
 • Vypnuto
 • Tlumené
 • Jasný – zato možnost je ve výchozím nastavení povolena.
POZNÁMKA: Jas osvětlení klávesnice nastaven na 100 %.
Časový limit podsvícení klávesnice při napájení ze sítě

Tato možnost určuje čas vypršení podsvícení klávesnice, když je do systému zapojen napájecí adaptér.

Možnosti jsou následující:
 • 5 sekund
 • 10 sekund – tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.
 • 15 sekund
 • 30 sekund
 • 1 minuta
 • 5 minut
 • 15 minut
 • Nikdy
POZNÁMKA: Je-li zvolena možnost Nikdy, zůstává osvětlení neustále zapnuté, pokud je připojen napájecí adaptér.
Časový limit podsvícení klávesnice při napájení z baterie

Tato funkce určuje čas vypršení podsvícení klávesnice, když je systém napájen pouze z baterie.

Možnosti jsou následující:
 • 5 sekund
 • 10 sekund – tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.
 • 15 sekund
 • 30 sekund
 • 1 minuta
 • 5 minut
 • 15 minut
 • Nikdy
POZNÁMKA: Je-li zvolena možnost Nikdy, zůstává osvětlení neustále zapnuté, pokud systém běží na baterii.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\